WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Złącza kablowe ZKSN

ZŁĄCZA KABLOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA ZKSN

Obudowa złącza kablowego ZKSN z obsługą od zewnątrz znajduje głównie zastosowanie dla złącz kablowych średniego napięcia. Możliwe jest zastosowanie rozdzielnicy SN w izolacji SF6 lub powietrznej. Obudowa składa się z bryły głównej oraz betonowego dachu. Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie dodatkowych otworów w ścianach. Obudowa występuje w dwóch rozmiarach: 2900 x 1300 mm i 2100 x 1300 mm. Wysokość nadziemna dla każdego typu wynosi 1650 mm razem z dachem.