WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Stacje transformatorowe typu STN

STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU STN

Oznaczenia stacji STN

Przykłady stacji STN

STN-20 /□/I

STN-20 /□/I/PP3

STN-20 /□/II

STN-20 /□/II/PP3

STNKs-20/□/I, STNKp-20/□/I

STNKs-20/□/II, STNKp-20/□/II

STNo-20/□

z odłącznikiem ON, OUN
lub rozłacznikiem RN, RUN

STNo-20/□/PP3

z odłącznikiem ON, OUN
lub rozłacznikiem RN, RUN

STNKso-20/□/II, STNKpo-20/□/II

z odłącznikiem ON, OUN lub rozłacznikiem RN, RUN

STNP-20/□/1

STNP-20/□/2

z rozłącznikiem NPS

STNK-20/□/1/PP3, STNK-20/□/3/PP3