WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Kontenerowe stacje transformatorowe

Kontenerowe stacje transformatorowe

Spółka jest producentem systemu kontenerowych stacji transformatorowych w monolitycznych obudowach żelbetowych. Nowoczesna linia produkcyjna pozwala na produkcję całej gamy stacji, od małogabarytowych typu KSZ do wielkogabarytowych KSW w technologii betonu samozagęszczalnego SCC o wytrzymałości C30/37. Produkcja obudów odbywa się bez użycia wibratorów w szczelnych formach stalowych. Wykonane odlewy żelbetowe wykańczane są przez malowanie i nałożenie tynków zewnętrznych zgodnie z życzeniami klientów. Następnie są wyposażane kompleksowo w urządzenia elektryczne z transformatorem włącznie.

Systemy obudów kontenerowych

Firma Strunobet-Migacz Sp. z o. o. w 2006 roku wprowadziła na rynek innowacyjną technologię wykonywania obudów żelbetowych dających możliwość szerokiego zastosowania. Obudowy jak i wykonywane na ich podstawie stacje transformatorowe spełniają aktualne normy w zakresie produkcji i bezpieczeństwa.

Kontenerowe systemy transformatorowe

Opracowanie zawiera modelowe stacje transformatorowe w obudowach kompaktowych KSZ, które pracują od zewnątrz oraz stacje kontenerowe w obudowach KSW, które są obsługiwane od wewnątrz.
Jeżeli wymagana jest inna konfiguracja, Strunobet-Migacz Sp. z oo oferuje fachowe doradztwo techniczne. Firma wykonuje przebudowy projektowe w zakresie budownictwa i elektryczności dla zatwierdzonych stacji.

Container-Transformer-Stations

Obszary zastosowania

Firma Strunobet-Migacz Sp. z o. o. jest producentem obudów betonowych znajdujących szerokie zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki. Uniwersalna technologia wykonania pozwala na bardzo szeroki zakres stosowania taki jak:

 • Energetyka Zawodowa
  · złącza kablowe SN i bramki pomiarowe SN
  · kontenerowe stacje transformatorowe z obsługą od wewnątrz i zewnątrz
  · stacje zdawczo odbiorcze PZ i RS
 • Energetyka Kolejowa
  · stacje transformatorowe
  · kabiny sekcyjne
  · pomieszczenia nadzoru i obsługi
 • Przemysł
  · stacje transformatorowe dużych mocy
  · pomieszczenia nadzoru i obsługi
 • Systemy telekomunikacyjne
  · budynki technologiczne w systemach telefonii komórkowej
CONTAINER TRANSFORMER STATIONS

Parametry techniczne

Charakterystyczną cechą obudów produkowanych przez Strunobet-Migacz Sp. z o.o. jest innowacyjna technologia produkcji. Każdy element wykonywany jest w jednym cyklu technologicznym jako monolit z betonu samozagęszczalnego SCC klasy C30/37. Kompletny system obudowy składa się z trzech elementów: bryły głównej, fundamentu — będącego jednocześnie piwnicą kablową ze szczelną misą olejową oraz płyty dachowej. W zależności od zastosowania, obudowa może być wykonana w wersji z wewnętrznym korytarzem obsługi (KSW) lub kompaktowej – z obsługą z zewnątrz (KSZ, KSWz, ZSKN). Produkcja obudów odbywa się w pozycji odwróconej, czyli dnem do góry. Dzięki czemu uzyskuje się szczelne połączenie między ścianami a płytą podłogową. Podczas procesu produkcyjnego wykonuje się niezbędne otwory do umieszczenia drzwi i krat w ścianach oraz otwory w posadzce do przeprowadzenia kabli. Wykonywany jest również montaż przepustów technologicznych w piwnicy kablowej. Wewnętrzną stronę obudowy pokrywa się farbą templową baranek), a w razie konieczności podniesienia ochrony przeciwpożarowej do REI 120 wykonuje się wcześniej okładzinę z płyt PROMATECT. Strona zewnętrzna jest pokrywana tynkiem akrylowym. Kolorystyka stacji może zostać dobrana zgodnie z życzeniami klienta. Możliwe do wykonania są również różne warianty dachów – płaski, dwuspadowy oraz wielospadowy.

Systemy stacji kontenerowych typu KSW z wewnętrznym korytarzem obsługi

System obudów KSW pozwala na wykonanie stacji transformatorowej z wewnętrznym korytarzem obsługi (KSW), jak i z obsługą z zewnątrz (KSWz).

Kompletna obudowa składa się z trzech elementów:

Bryła główna

Bryłę główną obudowy stacji transformatorowej stanowi monolitycznie powiązany ze sobą układ czterech ścian i podłogi. Podłoga stanowi oddzielenie pomieszczenia transformatora i rozdzielnic od wewnętrznej przestrzeni piwnicy kablowej. Oddzielenie pomieszczenia transformatora od pomieszczenia rozdzielnic stanowi przegroda siatkowa, alternatywnie przegroda z płyty żelbetowej mocowanej do ścian zewnętrznych i podłogi. W bryle głównej wykonuje się otwory w ścianach na drzwi i kraty, natomiast w podłodze dla przeprowadzenia kabli do aparatury stacyjnej z piwnicy kablowej.

Piwnica kablowa

Piwnica kablowa wykonana jest w postaci jednolitego prefabrykatu o wymiarach dostosowanych do strefy przemarzania gruntu i pełniącego jednocześnie rolę fundamentu stacji. Piwnica kablowa wykonana jest z  betonu samozagęszczanego SCC klasy C30/37. Piwnica kablowa posiada przegrodę o  wysokości 300 mm wykonaną w celu wydzielenia części piwnicy jako „wanny”, mogącej pomieścić całą (z pewnym zapasem) zawartość oleju z transformatora. Na życzenie Zamawiającego dopuszcza się wykonanie przegrody na pełną wysokość piwnicy oraz w ilości wskazanej przez Zamawiającego. Powierzchnia misy olejowej jest pokryta podwójną warstwą farby olejoochronnej. W ścianach piwnicy na etapie produkcji montowane są przepusty kablowe. Zewnętrzne powierzchnie piwnicy kablowej pokryte są powierzchniowo odpowiednimi środkami zapewniającymi wodoszczelność i olejoszczelność w obu kierunkach.

Dach

Dach obudowy wykonany jest w postaci płyty żelbetowej w kształcie prostokątnym i o zmiennej grubości w celu ukształtowania 2,2% spadku w kierunku dłuższego boku. Minimalna grubość płyty dachowej przy jej krawędzi wynosi 90 mm, a maksymalna w środku rozpiętości 130 mm. Płyta dachowa wykonana jest z betonu samozagęszczanego SCC klasy C30/37. Elementy skomplikowane takie jak krawędź czy okap są dodatkowo dozbrajane. Dach osadzony jest bezpośrednio na ścianach. Podkład z elastomeru stwarza pomiędzy ścianami stacji a dachem szczelinę, która służy do wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia stacji. Dach ułożony jest swobodnie, dzięki czemu w momencie wystąpienia zwarcia łukowego ma możliwość uniesienia się do góry, dając ujście ciśnieniu oraz gazom i cząsteczkom połukowym, a następnie opadnięcia swobodnie na swoje dawne miejsce. 

Powierzchnia zewnętrzna dachu jest malowana farbą odporną na promieniowanie słoneczne i wody opadowe. Alternatywnie wierzchnia warstwa dachu może zostać pokryta papą termozgrzewalną.