WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Systemy stacji transformatorowych typu KSZ z obsługą z zewnątrz

SYSTEMY STACJI TRANSFORMATOROWYCH TYPU KSZ Z OBSŁUGĄ Z ZEWNĄTRZ

System obudów typu KSZ z obsługą od zewnątrz znajduje głównie zastosowanie dla kompaktowych stacji transformatorowych o maksymalnej mocy transformatora 630 kVA. Możliwe jest zastosowanie rozdzielnicy SN w izolacji SF6 oraz izolacji powietrznej. Obudowa typu KSZ składa się z dwóch elementów (bryła główna i dach) i występuje w jedynym rozmiarze 2100 x 2900 mm. Wysokość nadziemna obudowy wynosi 1650 mm. W zależności od zastosowanej aparatury, jak i pożądanej strony obsługi istnieje możliwość wykonania obudowy w czterech wariantach (A,B,C i C ppoż.).