WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Napowietrzne linie średniego i niskiego napięcia LSNS 35(50)

NAPOWIETRZNE LINIE ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA LSNS 35 (50)

LSNS 35(50)

Słup przelotowy

P1 – □/□□
P2 – □/ ŻN □

Słup przelotowo – skrzyżowaniowy

PS – □/□□

Słup narożny

N1 – □/□□

Słup narożno – skrzyżowaniowy

NS1 – □/□□ dla α ł 150°
NS2 – □/□□ dla α ł 120°

* przykładowe rozwiązanie, pełny album dostępny na załączonej płycie CD

Słup krańcowo – krańcowy

KK4 – □/□□

Słup rozgałęźny odporowo – krańcowy
ROK – □/□□
i odporowo – narożno – krańcowy  RONK □/□□

Słup O3o – □/□□ i ON3o – □/□□
z odłącznikiem ON, OUN lub
z rozłącznikiem RN, RUN wariant I

Słup Słup O1o – □/□□ , O2o – □/□□ ON1o – □/□□ ,
ON2o / z odłącznikiem ON, OUN lub
z rozłącznikiem RN, RUN – wariant II

Słup odporowy O1goo, O2goo
i odporowo-narożny ON1goo, ON2goo
z głowicami kablowymi i rozłącznikiem
NPS oraz rozłącznikiem NPSE1 lub NPS

Słup odporowy O3goo
i odporowo-narożny ON3goo
z głowicami kablowymi i rozłącznikiem
NPS oraz rozłącznikiem NPSE1 lub NPS

Słup odporowy O1goo, O2goo

i odporowo-narożny ON1goo, ON2goo

z głowicami kablowymi i rozłącznikiem

NPS oraz rozłącznikiem NPSE1 lub NPS

Słup odporowy O3goo-□/□□

i odporowo – narożny – ON3goo-□/□□

z głowicami kablowymi i rozłącznikiem

NPSE1oraz rozłącznikiem NPSE1 lub NPS