WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Żerdzie żelbetowe ŻN

ŻERDZIE ŻELBETOWE ŻN

Żerdzie żelbetowe ŻN spełniają wszystkie wymagania dotyczące systemu zakładowej kontroli produkcji, opisanej w załączniku ZA normy PN-EN 12843:2008. Po modernizacji w 2005 r. wymiary żerdzi żelbetonowych oraz rozmieszczenie i średnice otworów montażowych nie różnią się od żerdzi wcześniej produkowanych i rozpowszechnionych w Polsce. Nasze żerdzie ŻN produkowane są z betonu klasy C35/45 (zgodnie z normą PN-EN 206-1) co gwarantuje im 50-letnią trwałość.

Reinforced concrete poles

Parametry techniczne żerdzi żelbetowych typu ŻN