WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Kompozytowe słupy oświetleniowe SK i SKf

SŁUPY OŚWIETLENIOWE SK

Słupy kompozytowe, stożkowe typu SK i SKf produkowane są w technologii odlewania odśrodkowego w specjalistycznych wirówkach. Technologia ta zapewnia stabilność wymiarową oraz idealną gładką powierzchnię bez ostrych szwów i nierówności. Słupy oznaczone są znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 40-7. Jako słupy oświetleniowe spełniają warunki w zakresie bezpieczeństwa biernego określonego w normie PN-EN 12767:2007.

Montaż
Montaż słupów SK odbywa się poprzez posadowienie w gruncie na odpowiednią głębokość z wykorzystaniem płyty ustojowej. Słup SKf posiada zewnętrzną głowicę stalową umożliwiającą jego montaż na fundamencie.

Głowica

Innowacyjne wykorzystanie głowicy zewnętrznej umożliwia jej ponowne wykorzystanie w przypadku uszkodzenia słupa lub demontaż w przypadku zmiany sposobu posadowienia. W przeciwieństwie do głowic montowanych wewnątrz słupa mamy możliwość pełnej wizualnej oceny stanu technicznego podstawy montażowej. Głowica występuje w dwóch wariantach: stała oraz na zawiasie umożliwiająca położenie słupa w celu wymiany źródła światła lub konserwacji.

Montaż lamp i wysięgników

Montaż lamp i wysięgników odbywa się za pomocą zewnętrznych tulei, w zależności od zamówienia przystosowanych do montażu każdego rodzaju wysięgnika oraz lampy. Taka konstrukcja zapewnia 100 % szczelność oraz możliwość wymiany w przypadku uszkodzenia lub zamiany typu wysięgnika.

Composite poles - SK and SKf lighting poles

KOMPOZYTOWE SŁUPY OŚWIETLENIOWE SKf, SKfz

Słupy SKf wyróżnia innowacyjny sposób ich montażu poprzez wykorzystanie stalowej głowicy z otworami mocującymi żerdź do fundamentu betonowego.
Zastosowanie głowicy zewnętrznej umożliwia ponowne jej wykorzystanie w przypadku uszkodzenia słupa lub jego demontażu oraz pełną wizualną ocenę stanu technicznego.
Głowica występuje w wariancie stałym (słup øD SKf głowica nieruchoma) oraz opcjonalnie wyposażona w zawias (słup SKfz). Zastosowanie zawiasu ułatwia montaż oraz późniejszą eksploatację i konserwację źródeł światła.

KOMPOZYTOWE SŁUPY OŚWIETLENIOWE WKOPYWANE SKw

Montaż słupów typu SK odbywa się metodą tradycyjną poprzez posadowienie żerdzi w gruncie.
Wszystkie dostępne płyty ustojowe są w pełni kompatybilne z prezentowanymi słupami.
Słupy kompozytowe charakteryzują się wysoką rezystancją skrośną co sprawia, że są doskonałym wyborem dla branży elektroenergetycznej oraz kolejowej.

GŁOWICE GSK i GSKz

Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania jakim jest stalowa głowica w procesie montażu żerdzi kompozytowych dostrzegalnie ułatwia proces budowy, eksploatacji i konserwacji obwodów oświetlenia zewnętrznego.

Wykorzystanie głowicy wyposażonej w zawias pozwala na wymianę uszkodzonej oprawy oświetleniowej bez konieczności wykorzystania urządzeń dźwignicowych w postaci platformy lub klosza. 

UWAGA! W przypadku zastosowania głowicy z zawiasem należy przewidzieć zapas kabla o długości minimum 0,5 m. 

TULEJE MONTAŻOWE TMS, TMK

Oprawy i wysięgniki montowane są za pomocą zewnętrznych tulei wykonywanych z aluminium lub stali ocynkowanej odpornej na zmienne warunki atmosferyczne.

Poprzez zastosowanie przejść redukcyjnych średnica tulei jest przystosowana do montażu każdego rodzaju opraw i wysięgników, zapewniających szczelność oraz możliwość wymiany w przypadku uszkodzenia wysięgnika lub źródła światła. 

Tuleje montażowe produkowane są w czterech wariantach umożliwiających montaż w konfiguracji od jednej do czterech opraw. 

UCHWYT MONTAŻOWY UW1

Słupy kompozytowe posiadają możliwość dobudowy elementów tj. kamery, megafony, flagi itp. za pomocą uchwytów montażowych.

Mocowanie wykorzystuje specjalne taśmy montażowe typu COT 37, które umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności żerdzi o dodatkowy zainstalowany osprzęt.

POKRYWY SŁUPOWE P1, P2

W słupach kompozytowych istnieje możliwość zastosowania wielu dostępnych na rynku słupowych złączy oświetleniowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zastosowano dwa rozmiary drzwiczek rewizyjnych o stopniu ochrony IP 55, IK 10, zamykanych dwoma śrubami ze stali nierdzewnej.

WYSIĘGNIKI STALOWE WS1

WYSIĘGNIKI STALOWE WS2

WYSIĘGNIKI STALOWE WS3

WYSIĘGNIKI STALOWE WS4

DOBÓR FUNDAMENTÓW

FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE DO SŁUPÓW SKf i SKfz

Dobór rodzaju i wymiarów fundamentu jest uzależniony od istniejących w danej lokalizacji warunków gruntowych oraz od wyposażenia słupa.

BELKI USTOJOWE

SŁUP WKOPYWANY

GRUNT ŚREDNI:

  • żwiry i pospółki gliniaste lub iglaste
  • piaski drobno zagęszczone i średnio zagęszczone
  • gliny, iły zwarte, półzwarte i twardo pylaste

GRUNT SŁABY:

  • piaski pylaste i próchnicowe średnio zagęszczone
  • piaski gliniaste i pyły
  • gliny i iły plastyczne
  • grunty średnio nawodnione

Dobór typu i ilości belek ustojowych jest uzależniony od istniejących w danej lokalizacji warunków gruntowych i wiatrowych oraz od wyposażenia słupa. 

USTOJE WIERCONE

Dobór rodzaju i wymiarów ustoju jest uzależniony od istniejących w danej lokalizacji warunków gruntowych i wiatrowych oraz od wyposażenia słupa.