WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Słupy oświetleniowe EOP

SŁUPY OŚWIETLENIOWE

Firma Strunobet-Migacz Sp. z o. o. wprowadziła na rynek słupy oświetleniowe EOP9, EOP10,5 i EOP12, mające zastosowanie między innymi w oświetlaniu przejazdów kolejowych, peronów oraz ulic i placów. Słupy EOP mają średnicę w szczycie 150 mm i pogrubioną nasadę, mieszczącą skrzynkę bezpiecznikowo – złączeniową. Słupy EOP posiadają zintegrowaną ze słupem głowicę do mocowania wysięgnika. Zastępcza siła wierzchołkowa słupów EOP wynosi 2,5 kN i pozwala na mocowanie wysięgników jedno i wieloramiennych w każdej strefie wiatrowej Polski. W wyposażeniu standardowym słupów EOP znajduje się estetyczna osłona głowicy i „wandaloodporna” kompozytowa osłona skrzynki bezpiecznikowo – złączeniowej z listwą zaciskową do podłączenia linii kablowej 2x5x35 mm2 z miejscem na zabezpieczenie elektryczne oprawy. Słupy oświetleniowe produkowane są w systemie zgodności 1 z betonu klasy C40/50 i oznaczane znakiem CE zgodnie z norma PN-EN 40-4:2008. W ofercie firmy znajdują się elementy ustojowe do słupów oświetleniowych oraz wysięgniki stalowe wykonane z rur, ocynkowane i malowane według życzeń klientów.

LAMP POSTS

Standardowym wyposażeniem słupa jest:

  • głowica umożliwiająca montaż wysięgnika
  • złącze kablowe z cztero lub pięcio zaciskową szyną prądową
  • pokrywa PT-ST/1
  • osłana głowicy

Głowica słupa oświetleniowego EOP

Osłona głowicy słupa

Mocowanie wysięgnika EOP

Schemat połączeń, przykład z ZS - 1 dla układu sieci TN-C

Schemat połączeń, przykład z ZS - 1 dla układu sieci TN-S

Złącze słupowe ZS - □

Uwagi:

  • W miejsce □ wpisać ilość zabezpieczeń (opraw) maksymalnie 4
  • Typ i wielkość zabezpieczeń uzgodnić z producentem

Szczegół "a"

Złącze słupowe ZSI - 4

Zastosowanie
Złącza słupowe przeznaczone są do zasilania i zabezpieczania opraw na słupach ulicznych i parkowych ciągów oświetleniowych. Przystosowane są do wykonywania od nich odgałęzień.
Minimalna średnica słupa oświetleniowego 120 mm (wewnątrz).

Budowa
Obudowa złącza wykonana jest z tworzywa termoplastycznego o wysokiej wytrzymałości na uderzenia. Przeźroczysta pokrywa, zamykana zatrzaskowo i zabezpieczona wkrętem, umożliwia w łatwy sposób wymianę wkładki topikowej.

Złącze słupowe przeznaczone
do pracy w układach TN-C
Złącze wyposażone jest w zespół zacisków, mocowany zatrzaskowo w obudowie, co ułatwia przyłączanie 4-żyłowych kabli zasilających na zewnątrz słupa.
Zaciski prądowe umożliwiają przyłączanie 3 przewodów o przekroju od 10 do 35 mm oraz 2 przewodów o przekroju od 1 do 4 mm.
Zacisk ochronno-neutralny PEN umożliwia przyłączanie na odpływie 5-ciu przewodów o przekroju od 1 do 4mm.
Każdy z zacisków wyposażony jest w odchylaną nakładkę umożliwiającą wsuwanie przewodów „od góry”. W zaciskach stosowane są wkręty dociskowe M8 o różnej długości.
Wkręty krótkie przeznaczone są do mocowania 3 przewodów 35mm2.
Wkręty dłuższe należy stosować przy mniejszych przekrojach przewodów.
Wkręty M8 zapewniają odpowiednio silny docisk i dobry zestyk przewodów ułożonych piętrowo.

Złącze słupowe izolowane ZSI – 4 (4×35)

Wymiary gabarytowe [mm]:

a   80mm

b   340mm

c   90mm

Szczegóły montażowe

Uwagi:

  • Wysięgnik z Poz. 5 stosować o długości W <= 150cm
  • Poz. 11 dobrać na podstawie powtarzalnych rozwiązań z albumów linii napowietrznych Lnn lub Lnni wydanych nakładem PTPiREE.
  • Zaleca się aby masa oprawy z Poz. 9 nie przekroczyła 17kg, a powierzchnia narażona na działania wiatru A <= 0.20 m2

Przykłady uzbrojenia słupów oświetleniowych

Przykłady posadowień słupów EOP

Wysięgniki