WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Stacje transformatorowe typu STSRS

STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU STSRS

Stacje opracowano dla dwóch zasadniczych typów w zależności od sposobu zasilania linią po stronie średniego napięcia:
a) napowietrzna [jako słup krańcowy w linii napowietrznej]
b) kablowa [jako słup z głowicą kablową dla linii kablowej SN]

Oznaczenia stacji STSRS

Przykłady stacji STSRS

STSRS – 20/630-I- □/□- 1

STSRS – 20/630-II- □/□- 1

STSRS – 20/630-I-□/□- 2 – OP3

z odłącznikiem i pomiarem pośrednim

STSRS – 20/630-KK2-9,0/10-P3

z pomiarem pośrednim

STSRS – 20/630-KK1-8,2/10

kablowa krótka

STSRS – 20/630-KK2-9,0/10

kablowa krótka

STSRS – 20/630-K-10,5/10-O

z odłącznikiem

STSRS – 20/630-K-10,5/10-OP3

z odłącznikiem i pomiarem pośrednim

STSRS – 20/630-KD-10,5/10-O

z odłącznikiem i z oddzielnym słupem kablowym

STSRS – 20/630-KD-9,0/10-P3

z pomiarem pośrednim i z oddzielnym słupem kablowym