WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

REGIONALNE BIURA HANDLOWE

Wojciech Kosiński
Dyrektor d.s. Marketingu i Sprzedaży

Marcin Stachura

REGION CENTRALNY

Zbigniew Rosenbaum

REGION POŁUDNIOWO ZACHODNI

Dariusz Szkiłądź

REGION PÓŁNOCNO WSCHODNI

Michał Kowalski

REGION PÓŁNOCNO ZACHODNI

Ryszard Lubas

REGION POŁUDNIOWO WSCHODNI

Sąd Rejonowy w Opolu | VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000174085 | Kapitał zakładowy 6.550.000,00 PLN