WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Systemy stacji transformatorowych typu KSW 2960/2960-6960

SYSTEMY STACJI KONTENEROWYCH TYPU KSW 2960/2960-2960

System obudów kontenerowych typu KSW 2960/2960-6960 mm znajduje zastosowanie jako: kontenerowe stacje transformatorowe, stacje przemysłowe, kabiny sekcyjne, pomieszczenia agregatów, rozwiązania indywidualne. Cechą charakteryzującą obudowę jest szerokość wynosząca 2960 mm i możliwość regulowania długości w zakresie od 2960 do 6960 mm w odstępach co 200 mm. Kompletne rozwiązanie składa się z trzech niezależnych elementów żelbetowych (piwnica kablowa, budynek główny oraz dach) wykonanych jako monolity. Wysokość wewnątrz korpusu wynosi 2800 mm i może być obniżona do 2450 mm. W obudowie istnieje możliwość zabudowania stalowej lub na życzenie klienta aluminiowej stolarki drzwiowej, krat wentylacyjnych, wentylatorów drzwiowych i dachowych lub innych elementów wentylacyjnych. Rozmieszczenie urządzeń odbywa się przy optymalnym dobraniu rozwiązania pod względem technicznym i ekonomicznym.