WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Fundamenty palowe

FUNDAMENTY PALOWE

Prefabrykowane fundamenty palowe służą do posadowienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, słupów ekranów akustycznych itp., umieszczane są w gruntach nośnych poprzez wbijanie przy użyciu palownicy. Instalowanie fundamentów możliwe jest również w inny sposób, np. poprzez zabetonowanie w wierconym otworze. Pale podzielone zostały na grupy pod kątem wielkości głowic. Każda grupa dopasowana jest rozstawem i wielkością śrub mocujących do wielkości głowicy np. słupów sieci trakcyjnej, które są na nich montowane. Każda z grup posiada 6 wersji wykonania fundamentu różniących się długością w zakresie od 2,5 do 5m co 0,5m. Fundamenty palowe do mocowania słupów, zakończone są od góry czteroma śrubami (pale PI, PII, PIII). Zestaw łączący składający się z nakrętek, podkładek sferycznych oraz tulei izolacyjnych jest standardowym wyposażeniem fundamentu palowego. Poza fundamentami palowymi wyżej wymienionymi występuje również pale oznaczone przyrostkiem –K, spełniające funkcje kotwy odciągu sieci trakcyjnej. Pale typu PI-K i PIII-K nie są wyposażone w cztery śruby do przykręcenia słupa, lecz w tuleję gwintowaną umieszczoną skośnie w górnej części ściany bocznej pala, w którą po zamocowaniu pala w gruncie wkręcany jest zaczep do podłączenia odciągu.

Parametry techniczne