WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Słupy trakcji kolejowej ETG

SŁUPY TRAKCJI KOLEJOWEJ ETG

Strunobetonowe wirowane konstrukcje wsporcze typu ETG przeznaczone są do budowy trakcji kolejowych oraz tramwajowych mocowanych na fundamentach zakończonych śrubami z odpowiednio przyjętym rozmieszczeniem.

Słup ETG wyposażony jest od dołu w stalową głowicę z czterema otworami montażowymi rozmieszczonymi w odpowiednich rozstawach do rodzaju użytego fundamentu i funkcji słupa. Powyżej głowicy słup wykonano w kształcie stożka ściętego o przekroju pierścieniowym. Średnica zewnętrzna słupa maleje o 15 mm na każdy metr długości począwszy od podstawy. Znajdujący się wewnątrz słupa otwór wykorzystano do przeprowadzenia przewodu uszynienia. W dolnej części przewód uziemiający połączono z głowicą. W głowicy znajdują się otwory Ø13 do podłączenia zewnętrznego przewodu uziemiającego. Słup ETG wyposażony jest w tuleje gwintowane M8 do montażu znaków regulacji osi toru.

Technologia wirowania pozwala uzyskać gładką powierzchnię zewnętrzną słupa i wysoki stopień zagęszczenia betonu, co gwarantuje przy zastosowaniu betonu klasy C40/50 dużą trwałość (ponad 50 lat) bez konserwacji.

W symbolach handlowych słupów
przyjęto trzy oznaczenia

ETG-1, ETG-2 i ETG-3

Człon literowy oznacza:
E – słup elektroenergetyczny wirowany
T – trakcyjny
G – z głowicą

Cyfry mówią o funkcji słupa i tak odpowiednio
1 – słup przelotowy
2 – krzyżowy i kotwienia środkowego
3 – kotwowy

Słupy ETG produkuje się zgodnie z normą
PN-EN 12843:2008 i oznacza symbolem CE

Zalety słupów strunobetonowych
ETG, ETGw:

 • łatwy i szybki montaż i demontaż
 • długa żywotność bez konserwacji
  (porównywalna z palami strunobetonowymi)
 • odporność na korozję
 • opływowy kształt (o przekroju kołowym)
 • łatwy montaż osprzętu (za pomocą obejm)
 • dwa punkty mocowania znaków regulacyji
  osi toru
 • poza podwieszeniem linii trakcyjnych,
  możliwość równoczesnego podwieszenia
  innych linii (np. LPN)

Słup trakcji kolejowej ETG