WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Stacje transformatorowe typu STSR

STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU STSR

Oznaczenia stacji STSR

Przykłady stacji STSR

STSRp – 20/400 – K2

Słupowa stacja transformatorowa kablowa

STSRu – 20/250 – p

Słupowa stacja transformatorowa przelotowa

STSRu – 20/250 – Wariant I

Słupowa stacja transformatorowa końcowa

STSRu – 20/250 – Wariant IA

Słupowa stacja transformatorowa końcowa

STSRu – 20/250 – Wariant II

Słupowa stacja transformatorowa końcowa

STSR – 20/400 – Wariant I

Słupowa stacja transformatorowa końcowa

STSRu – 20/250 – KK1

Słupowa stacja transformatorowa kablowa krótka

STSRu – 20/250 – KK2

Słupowa stacja transformatorowa kablowa krótka

STSR – 20/400 – KK1

Słupowa stacja transformatorowa kablowa krótka

STSR – 20/400 – KK2

Słupowa stacja transformatorowa kablowa krótka

STSR – PO – 20/25 – I – p

Słupowa stacja transformatorowa na słupie
przelotowym

STSR – PO – 20/25/3 – w/2

Słupowa stacja transformatorowa wolnostojąca