WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Słupowe stacje transformatorowe

SŁUPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE

Od lutego 2006 roku firma Strunobet Migacz Sp. z o. o. jest producentem w pełni wyposażonych nasłupowych stacji transformatorowych oraz stanowisk słupowych w dowolnej konfiguracji usytuowania względem napowietrznej lub kablowej linii zasilającej SN. Podstawową dokumentacją wykonawczą stacji jest opracowanie „Elprojektu” Poznań, które zostało przyjęte do powszechnego stosowania przez Zespół Zadaniowy PTPiREE. Słupowe stacje transformatorowe uwzględniają zastosowanie nowych materiałów i urządzeń oraz nowe wymogi eksploatacyjne, zmierzające do uproszczenia eksploatacji i zwiększenia bezpieczeństwa obsługi i osób postronnych. Produkcja strunobetonowych słupów wirowanych o wysokiej nośności w koncepcji ulokowania wszystkich elementów stacji transformatorowej na jednym słupie mogącym przejąć obciążenie nawet od transformatora 630 kVA. Spółka jest producentem stacji, stanowisk słupowych w dowolnej konfiguracji, konstrukcji dla linii napowietrznych nN i SN oraz osprzętu do wywieszenia sieci trakcji elektrycznej na słupach ETG. Na życzenie klienta dostarczane są samochodami firmowymi, zmontowane częściowo lub całkowicie.

POLE MOUNT TRANSFORMER STATIONS

Typy stacji oraz moc i masa transformatora

3.4.1 Stacje typu STSR:

STSR – PO – 20/25 – 25 kVA

STSR – 20/400 – 250 – 400 kVA

STSRp – 20/400 – 400 kVA

3.4.2 Stacje typu STSRS:

630 kVA masa do 2500 kg

3.4.3 Stacje typu STSp(b):

STS – 20/40 – do 40 kVA

STS – 20/100 – do 100 kVA

STS – 20/250 – 160 – 250 kVA

STS – 20/400 – 400 kVA

 

 – 350 kg

 – 1500 kg

 – 2000 kg

 

 

 

– 350 kg

– 750 kg

– 1250 kg

– 1650 kg

3.4.4 Stacje typu STN:

STN – 20/100 – do 100 kVA

STN – 20/250 – 100 – 250 kVA

STS – 20/400 – 400 kVA

STN – 20/630 – 630 kVA

 

– 750 kg

– 1250 kg

– 1650 kg

– 2150 kg