WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Historia

Firma Strunobet Migacz sp. z o.o., to niekwestionowany, lider w produkcji strunobetonowych żerdzi wykorzystywanych w infrastrukturze energetycznej, przemysłowej i komunalnej oraz czołowy dostawca nasłupowych stacji transformatorowych, stanowisk słupowych dla odbiorców w kraju i za granicą realizujących projekty w obszarach nN, SN i WN (110 kV), sieci trakcyjnych i LPN (Linie Potrzeb Nietrakcyjnych).

Firma jest znaczącym producentem obudów betonowych stosowanych w wielu sektorach gospodarki, w energetyce zawodowej i kolejowej, przemyśle i systemach telekomunikacyjnych. Obudowy są również wykorzystywane przy produkcji własnych stacji kontenerowych oraz złącz kablowych SN zapewniając firmie zaszczytne miejsce wśród europejskich liderów tej branży.

Wcześnie zainicjowana współpraca z placówkami naukowymi, w szczególności z Instytutem Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Energoprojektem Kraków, El-projektem Poznań i PTPiREE szybko przyniosła efekty i pozwoliła rozpocząć produkcję wirowanych słupów strunobetonowych, które szybko stały się wiodącym produktem firmy.

Spółka posiada trzy zakłady produkcyjne, zlokalizowane w Lewinie Brzeskim, Kuzkach i w Grzybowie. Wszystkie z nich wyposażone są w nowoczesne maszyny oraz technologię.

Zakład w Lewinie Brzeskim
Zakład w Kuzkach
Zakład w Grzybowie

Firma Strunobet Migacz Sp. z o.o. jest obecna we wszystkich obszarach rynku elektroenergetycznego kierując swoje produkty i rozwiązania dla następujących segmentów w kraju i za granicą:

  1. Energetyka zawodowa, przesył i dystrybucja energii
  2. Sektor Odnawialnych Źródeł Energii
  3. Energetyka przemysłowa i telekomunikacja
  4. Infrastruktura drogowo-kolejowa, trakcja i oświetlenie

Spółka działa nieprzerwanie od 1989 roku ciągle zwiększając wolumen sprzedaży i asortyment produkcji a jej rozwój przedstawia się następująco:

1989
Introduced
Założenie firmy

Produkcja elementów betonowych w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w miejscowości Kuzki k. Włoszczowy.

1997
Expanded
Uruchomienie produkcji

Uruchomienie produkcji żerdzi żelbetowych typu ŻM o wymiarach zgodnych z wymiarami większości żerdzi produkowanych i wcześniej rozpowszechnianych w Polsce.

1999
Expanded
Współpraca z Politechniką Wrocławską

Dynamiczny rozwój produktów i technologii, rozpoczęcie współpracy z Instytutem Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.

2001
Sub Label
Żerdzie wirowane typu E

Rozpoczęcie produkcji żerdzi wirowanych typu E wraz z szeroką gamą elementów ustojowych (fundamentowych).

2006
Sub Label
Słupowe stacje transformatorowych

Rozpoczęcie produkcji słupowych stacji transformatorowych wg opracowań PTPiREE wykonanych na podstawie projektów firmy El-projekt Poznań.

2006
Sub Label
Kontenerowe stacja transformatorowe

Rozpoczęcie produkcji kontenerowych stacji transformatorowych, złącz kablowych SN oraz prefabrykowanych kabin sekcyjnych.

2008
Sub Label
Słupy oświetleniowe typu EOP

Rozpoczęcie produkcji słupów oświetleniowych typu EOP mających zastosowanie między innymi w oświetleniu infrastruktury kolejowej czyli przejazdów kolejowych, stacji i peronów oraz infrastruktury komunalnej czyli ulic i placów.

2011
Sub Label
Żerdzie ETG

Uzyskanie wymaganych certyfikatów i rozpoczęcie produkcji żerdzi ETG czyli strunobetonowych konstrukcji wsporczych dla trakcji kolejowej i tramwajowej.

2012
Sub Label
Zakup firmy CEZBED

Zakup firmy CEZBED w Lewinie Brzeskim k/Opola produkującej konstrukcje betonowe.  Rozbudowa zakładu pod nazwą Strunobet Migacz Sp. z o.o. Zakład produkcyjny w Lewinie Brzeskim.

2013
Sub Label
Maszty i wieże strunobetonowe typu ES

Rozpoczęcie produkcji masztów i wież strunobetonowych typu ES wykorzystywanych jako konstrukcje wsporcze dla urządzeń telekomunikacji, oświetlenia, instalacji odgromowych czy reklam.

2013
Sub Label
Rozdzielnice w izolacji powietrznej

Rozpoczęcie produkcji rozdzielnic w izolacji powietrznej z możliwością ich zastosowania w złączach kablowych i stacjach kontenerowych.

2014
Sub Label
Nowatorska, wąskotrzonowa, strunobetonowa konstrukcja słupa wysokiego napięcia

Przeprowadzenie prób oraz uzyskanie dopuszczeń dla nowatorskiej, wąskotrzonowej, strunobetonowej konstrukcji słupa wysokiego napięcia 110 kV, dla jedno i dwutorowych linii przesyłowych zaprojektowanego przy współpracy z firmą Energoprojekt Kraków.

2015
Sub Label
Powstanie nowego zakładu produkcyjnego

Zakup terenów w miejscowości Grzybowo k. Kościerzyny. Powstanie zakładu produkcyjnego nastawionego na obsługę Klientów z północnej części kraju.

2020
Sub Label
Ultralekkie stożkowe słupy kompozytowe

Rozpoczęcie produkcji ultralekkich stożkowych słupów kompozytowych. Produkcja realizowana w technologii odlewania odśrodkowego w specjalistycznych wirówkach, zapewniających stabilność wymiarową oraz idealnie gładką powierzchnię.

2020
Sub Label
Prefabrykowane pale fundamentowe

Rozpoczęcie produkcji prefabrykowanych pali fundamentowych przeznaczonych gównie dla infrastruktury kolejowej. Pełnią one funkcję fundamentu do posadawiania na nich konstrukcji wsporczych, tj. słupów i bramek sieci trakcyjnej.

2022
Sub Label
Nawierzchnia przejazdu kolejowego

Uzyskanie dopuszczenia do stosowania i rozpoczęcie produkcji produktu pod nazwą „Nawierzchnia przejazdu kolejowego z małogabarytowych płyt żelbetowych oraz belek rozporowych”.

Obecnie firma udoskonala i rozwija swój asortyment oraz technologię. Rozbudowuje i modernizuje hale produkcyjne swoich trzech zakładów produkcyjnych. Skupiając się na rynku krajowym skutecznie zdobywa nowe rynki eksportowe dopasowując swoją produkcję do potrzeb klientów. Całość prac przedsiębiorstwa wspiera własna baza transportowa, wyposażona w nowoczesną flotę samochodową, gwarantującą bezpieczeństwo dostaw na czas.