WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Stacje transformatorowe typu STS p (b)

STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU STS p (b)

Oznaczenia stacji STS p (b)

Przykłady stacji STS pu

STS pu – 20/□/I