WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Obudowy wielosegmentowe – rozwiązania indywidualne

OBUDOWY WIELOSEGMENTOWE - ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE

Wyposażenie obudów

Stolarka

Obudowy kontenerowe produkcji Strunobet-Migacz Sp. z o. o. wyposażone są w drzwi i kraty wentylacyjne wykonane z wysokiej jakości ocynkowanej blachy stalowej, malowanej proszkowo na uzgodniony kolor RAL. Możliwe jest również wykonanie stolarki z aluminium. Drzwi, w zależności od potrzeb wyposażone są w kratki wentylacyjne zapewniające chłodzenie urządzeń i w zamek trzypunktowy na wkładkę MasterKey. Poniżej przedstawiono typowe rozwiązania drzwi i krat wentylacyjnych do obudów typu KSW. Istnieje możliwość wykonania drzwi w innych rozmiarach na podstawie indywidulanego projektu.

Instalacja elektryczna i uziemiająca

Każda stacja transformatorowa wyposażona jest w instalację elektryczną oświetleniową oraz instalację gniazd 230V. Instalacje prowadzone są natynkowo w rurkach osłonowych. Zasilanie instalacji odbywa się z pola potrzeb własnych rozdzielnicy NN lub doprowadzone jest z zewnątrz. Główny wewnętrzny otok uziemienia wykonany jest za pomocą ocynkowanego płaskownika-bednarki 40×5 oznakowanej w kolorze żółto-zielonym. Uziemienie ochronne wewnątrz stacji realizowane jest za pomocą linki miedzianej podłączonej do śrubowego zacisku umieszczonego na bednarce, połączonej z uziomem fundamentowym lub otokowym. W ten sam sposób wykonane są inne połączenia instalacji uziemiającej, tj. metalowe części urządzeń stacyjnych, metalowe elementy stalowych konstrukcji rozdzielnic i transformatora.

Wentylatory

Dla poprawy obiegu powietrza w komorze transformatora można stosować systemy wentylacji mechanicznej. Istnieje możliwość zabudowy wentylatorów drzwiowych, jak i dachowych.

Kurtyny ppoż. – klapy transferowe

Przy transformatorach wymagających wentylacji w bocznych lub tylnych ścianach komory transformatora i jednoczesnej konieczności uzyskania klasy REI120, stosuje się kurtyny ppoż. produkcji np. Mercor S.A. Klapy te składają się z podwójnej obudowy o przekroju prostokątnym, ruchomej przegrody odcinającej w postaci opadającej, składanej kurtyny oraz mechanizmu wyzwalająco – sterującego uruchamianego po zadziałaniu wyzwalacza termicznego. Przegroda odcinająca wykonana jest z nierdzewnej blachy stalowej.

Dobór klap i opracowanie systemu ich sterowania wykonane jest pod indywidulane rozwiązania.

Systemy uszczelnień

Wszystkie obudowy i stacje transformatorowe mogą być wyposażone w systemy uszczelnień dla kabli niskiego i średniego napięcia.
W wariancie podstawowym do wprowadzenia kabli SN stosuje się króćce PCV z termokurczliwą trójpalczatką np. AKB5, dla kabli nN przepusty stalowe bateryjne prod. Strunobet-Migacz Sp. z o. o., typu FeZn, z rurą termokurczliwą lub termokurczliwą palczatką, w zależności od rodzaju wprowadzonych kabli.

Na życzenie klienta montowane są przepusty systemowe produkcji np. Roxtec lub Hauff-Technik.

Warianty dachów oraz kolorystyka stacji

Dostępna kolorystyka na podstawie palety RAL. Kolory nie wymagające dodatkowych uzgodnień to:
1013 ( piaskowy), 7035 (szary), 8014 (brązowy), 9006 (popielaty) i biały.