WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Rozdzielnice SN w izolacji powietrznej

ROZDZIELNICE SN

Prefabrykacja rozdzielnic SN przez firmę Strunobet-Migacz Sp. z o. o. to kolejny krok w rozwoju spółki mający na celu poszerzanie działalności na rynku wyrobów dla elektroenergetyki. W 2013 roku wprowadzone zostały nowe rozwiązania rozdzielnic w izolacji powietrznej z możliwością zastosowania w złączach kablowych jak i w stacjach kontenerowych.
Rozdzielnice prefabrykowane są zgodnie z Norma PN-EN 62271-200:2012 a pola wykonane w wersji łukochronnej.
Kolejny własny produkt w zakresie średnich napięć pozwala uzupełnić dotychczas oferowane rozwiązania.