WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Żerdzie kompozytowe typu EKW

ŻERDZIE KOMPOZYTOWE TYPU Ekw

Energetyczne, kompozytowe, wirowane żerdzie typu Ekw znajdują zastosowanie jako podpory dla napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Dzięki zastosowaniu identycznej metody produkcji jak przy słupach oświetleniowyh Sk i Skf uzyskujemy trwały, sztywny i lekki słup o nośności sięgającej 10kN.

Żerdz Ekw dzięki swojej niskiej wadze nie wymaga w czasie posadawiania korzystania z ciężkiego sprzętu, do wszystkich prac instalacyjnych wystarczy dwóch monterów. Rozładunek i załadunek słupów są w stanie wykonać dwie osoby, natomiast w jednym transporcie można przewieść około 150 sztuk. Znacząco skraca to czasu montażu oraz jego koszty, co w efekcie obniża koszt całej inwestycji.

Otwory do montażu haków do podwieszania lini nN rozmieszczone są identycznie jak w przypadku otworowania wirowanych słupów typu E. W przypadku zmian, istnieje możliwość dowiercenia dodatkowych otworów w zależności od wymagań klienta.