WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Napowietrzne linie średniego i niskiego napięcia LSNS 120(70) [240]

Napowietrzne linie średniego i niskiego napięcia LSNS 120(70) [240]

LSNS 120(70)[240]

Słup przelotowy

P1 – □/□□

Słup przelotowo – skrzyżowaniowy

PS1 – □/10□

i narożno – skrzyżowaniowy NS1 – □/□□

Słup przelotowy

P2 – □/□□

Słup przelotowo – skrzyżowaniowy

PS2 – □/10□

* przykładowe rozwiązanie, pełny album dostępny na załączonej płycie CD

Słup rozgałęźny

przelotowo – krańcowy bliźniaczy

RPKb3 – □/□

Słup rozgałęźny

przelotowo – krańcowy bliźniaczy

RPKb4 – □/□

Słup rozgałęźny

narożno – krańcowy 

RNK1 – □/□

Słup rozgałęźny

narożno – krańcowy 

RNK2 – □/□

Słup odporowy Ogo – □/□□ i odporowo –

narożny ONgo – □/□□ z głowicami kablowymi

i odłącznikiem ONp, OUNp

lub rozłącznikiem RNp, RUNp 

Słup krańcowy Kgo – □/□□

z głowicami kablowymi

i odłącznikiem ONp, OUNp

lub rozłącznikiem RNp, RUNp 

Słup narożny Nbgo – □/□

– bliźniaczy z głowicami kablowymi

i odłącznikiem ONp, OUNp

lub rozłącznikiem RNp, RUNp 

Słup narożny Ob1go – □/□, Ob2go – □/□

i odporowo – narożny ONb1go – □/□

i ONb2go – □/□ – bliźniaczy z głowicami kablowymi

i odł. ONp, OUNp lub rozł. RNp, RUNp 

Słup odporowy KKgoo – □/□

z głowicami kablowymi

i dwoma rozłącznikami

FL□GBT S lub FL□GBTu S 

Słup krańcowo – krańcowy KKb1goo – □/□,

KKb2goo – □/□ – bliźniaczy z głowicami

kablowymi i dwoma rozłącznikami

FL□GBT S lub FL□GBTu S 

Słup przelotowy

P31, P32

Słup przelotowy

P41, P42

Słup narożny

N31, N32, N33, N34, N35 i N36

dla 178° > α ≥ 140°

Słup narożny

Np31, Np32

dla 150° > α ≥ 120°

Słup narożny

Np41, Np42

dla 150° > α ≥ 120°

Słup odporowy Op31

i odporowo – narożny 

ONp31, ONp32, ONp33

Słup odporowy Op41

i odporowo – narożny

ONp41, ONp42, ONp43

Słup krańcowy

Kp31, Kp32

Słup krańcowy

Kp41, Kp42

Słup rozgałęźny

przelotowo – krańcowy

RPKp31, RPKp32, RPKp33,

Słup rozgałęźny

przelotowo – krańcowy

RPKp41, RPKp42, RPKp43

Słup krańcowy – krańcowy

KKp31, KKp32, KKp33

Słup rozgałęźny odporowo – krańcowy

ROKp31÷ROKp33

i odporowo – narożno – krańcowy

RONKp3÷RONKp33

Słup rozgałęźny odporowo – krańcowy

ROKp41÷ROKp43

i odporowo – narożno – krańcowy

RONKp41÷RONKp43

Słup odporowy Opo31 

i odporowo – narożny ONpo31÷ONpo33 

z odłącznikiem ON M III SA, OUN M III SA

 lub rozłącznikiem RN M III SA,

RUN M III SA wariant II

Słup odporowy Opo41 

i odporowo – narożny ONpo41÷ONpo43 

z odłącznikiem ON M III SA, OUN M III SA

 lub rozłącznikiem RN M III SA,

RUN M III SA wariant I

Słup odporowy Opr41 

i odporowo – narożny ONpr41÷ONpr43 

z rozłącznikiem THO

Słup krańcowo – krańcowy

KKpr31÷KKpr33

z rozłącznikiem SECTOS NXB

Słup rozgałęźny

odporowo – krańcowy ROKpr31÷ROKpr33 

i odporowo – narożno  – krańcowy – 

RONKpr31÷RONKpr33

z rozłącznikiem SECTOS NXBD

Słup odporowy Opgo41,

odporowo – narożny ONpgo41÷ONpgo43

i krańcowy Kpgo41, Kpgo42

z głowicami kablowymi

 i  odłącznikiem ON III

Słup odporowy Opgr31,

odporowo – narożny  ONpgr31÷ONpgr33

i krańcowy Kpgr31, Kpgr32

z głowicami kablowymi

i rozłącznikiem SECTOS NXB

Słup odporowy Opgr41,

odporowo – narożny  ONpgr41÷ONpgr43

i krańcowy Kpgr41, Kpgr42

z głowicami kablowymi

i rozłącznikiem SECTOS NXB

Słup odporowy Opgo31,

odporowo – narożny  ONpgo31÷ONpgo33

i krańcowy Kpgo31, Kpgo32

z głowicami kablowymi

i odłącznikiem ONp, OUNp

lub rozłącznikiem RNp, RUNp

wariant II

Słup odporowy Opg□31,

odporowo – narożny  ONpg□31÷ONpg□33

i krańcowy Kpg□31, Kpg□32

i rozłącznikiem DAS

lub wyłącznikiem GVR

Słup odporowy Opgo31,

odporowo – narożny  ONpgo31÷ONpgo33

i krańcowy Kpgo31, Kpgo32

z głowicami kablowymi

i odłącznikiem SON, SOUN

lub rozłącznikiem SRN, SRUN

wariant II

Słup krańcowy Kpgo41, Kpgo42

z głowicami kablowymi

i odłącznikiem ON III-W, OUN III-W,

ON M, OUN M lub rozłącznikiem

RN III-W, RUN III-W, RN M, RUN M 

wariant I