WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Napowietrzne linie średniego i niskiego napięcia LnniS z przewodami AsXSn

LnniS z przewodami AsXSn

Słup narożny

N – □/4,3 ÷ 35

Słup odporowy O – □/4,3 ÷ 30

i odporowo – narożny ON – □/4,3 ÷ 35

Przykład odgałęzienia przyłączy z przewodami izolowanymi

Przykład połączenia napowietrznej

linii izolowanej z linią kablową

Uzbrojenie słupa RPK – □/6 ÷ 35

– połączenie linii izolowanej z linią z przewodami AL

Przykład mocowania

opraw oświetlenia ulicznego na słupie wirowanym