WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Żerdzie wirowane typu EDW

ŻERDZIE WIROWANE TYPU Edw

Szczegóły mocowania kaptura

Parametry techniczne żerdzi typu E

Słupy produkowane są zgodnie z normą PN EN 12843:2008