WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Wieże strunobetonowe

WIEŻE STRUNOBETONOWE

Produkowane przez Strunobet-Migacz Sp. z o. o. wieże strunobetonowe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii w produkcji strunobetonu wirowanego odznaczają się wysokimi parametrami technicznymi oraz walorami wizualnymi. Zastosowane do produkcji formy z podziałem poprzecznym co 3 metry oraz nowatorskim uszczelnieniem formy styku podłużnego w przeciwieństwie do innych rozwiązań minimalizują ilość widocznych połączeń. Wpływa to na zwiększoną wytrzymałość oraz wysoką odporność na warunki atmosferyczne, w tym środowisko agresywne.

ZASTOSOWANIE:

 • ENERGETYKA – konstrukcje wsporcze linii 110kV
 • TELEKOMUNIKACJA – wieże antenowe GSM
 • INTERNET – wieże pod Internet szerokopasmowy
 • TRANSPORT – wieże antenowe GSM-R dla kolei
 • OŚWIETLENIE – wieże oświetleniowe
 •  REKLAMA – konstrukcje wsporcze reklam
 • KONSTRUKCJE: odgromowe, wieże obserwacyjne, monitoring, inne specjalistyczne konstrukcje wsporcze
Pre-stressed concrete masts

OPIS:

Wieże strunobetonowe produkowane są w oparciu o zharmonizowaną normę PN EN– 12843:2008. Prefabrykaty betonowe, maszty i słupy. Posiadają certyfikat zakładowej kontroli produkcji 2311-CPR-055 wydany przez upoważnioną jednostkę notyfikowaną Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonów w Warszawie. Wieża strunobetonowa wykonana jest w technologii zagęszczania betonu poprzez wprowadzenie formy stożkowej w ruch obrotowy. W wyniku działania siły odśrodkowej następuje równomierne rozmieszczenie betonu po obwodzie formy i korzystne jego zgęszczenie, co pozwala na uzyskanie wyższych parametrów technicznych oraz gładkiej powierzchni. Dzięki zastosowaniu w produkcji sprawdzonych pod względem jakości materiałów i zachowania reżimu technologicznego produkowane wieże, podobnie jak żerdzie strunobetonowe, wyróżniają się długotrwałą eksploatacją bez konserwacji i żywotnością określaną na co najmniej 50 lat. Dla zagwarantowania odpowiedniej jakości naszych wyrobów w zakładzie wprowadzone są procedury stałej kontroli i nadzoru nad wyrobem. Potwierdzeniem jest uzyskany certyfikat zakładowej kontroli jakości wydany przez jednostkę notyfikowaną.

Podstawowe parametry techniczne:

 • Zakres długościowy: od 18m do 57m
 • Zbieżność 15mm/m długości
 • Średnica max: 1343mm (bez głowicy).
 • Klasa betonu: min C 50/60.
 • Klasa ekspozycji – XC 4, XF 1, XD 1; XS 1 wg normy PN-EN 206-1:2003, (inne na zapytanie).
 • Stale do zbrojenia betonu (Y1860, BST500S).
 • Wbudowane tuleje gwintowane ze stali nierdzewnej.
 • Stalowe głowice wież cynkowane ogniowo powłoką  ≥150 μm oraz pokryte odpowiednim lakierem antykorozyjnym.

Wieża strunobetonowa standardowo
wyposażona jest w następujące elementy:

 • Tuleje montażowe M16 do drabiny wejściowej co 1400mm lub 700mm.
 • Tuleje montażowe M12 do drogi  kablowej co 500mm.
 • Tuleje montażowe M16 lub M20 do montażu iglicy odgromowej (na szycie wieży.
 • Tuleje M12 do mocowania uziemienia w dolnym segmencie w ilości 2szt.
 • Uziemienie wewnętrzne zapewniające połączenie każdego elementu stalowego zamontowanego do wieży oraz trwałe  połączenie z zaciskami uziemienia przy fundamencie.
 • Otwory odpowietrzające zabezpieczone kratką wentylacyjną.

Ponadto każda wieża może być wyposażona w następujące elementy:

1. Oznakowanie przeszkodowe:

 • Oznakowanie przeszkodowe dzienne wykonane w czerwono-białe jednakowej szerokości pasy.
 • Oznakowanie przeszkodowe nocne wykonane zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku sprawie zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. nr 130 poz. 1193) .

2. Drabina wejściowa
Proponowane rozwiązanie wejścia na wieżę do obsługi anten składa się z szynodrabiny z systemem asekuracji przed upadkiem (Soll, Faba). Na życzenie klienta możemy wykonać inne niestandardowe rozwiązania np. drabina z zabezpieczeniem przed upadkiem za pomocą zaplecznika (drabina kabłąkowa). Drabinę wejściową montuje się do tulei montażowych M16 na stałe osadzonych w betonie.

3. Droga kablowa
Na wieży istnieje możliwość przykręcenia wsporników ocynkowanych ogniowo po obu stronach drabiny wejściowej. Wsporniki te mogą być umieszczone co 500 mm i służą do mocowania drogi kablowej.

Pre-stressed concrete masts

4. Pomosty robocze

Konstrukcje wsporcze pod anteny, odgromniki oraz podesty służące do bezpiecznej obsługi zawieszonych na wieży anten wykonywane są ze stali ocynkowanej ogniowo. Dodatkowo możemy wykonać malowanie konstrukcji. Pomosty i konstrukcje
wsporcze pod anteny mogą być na jednym lub wielu poziomach. Szczegóły wykonania oraz montażu określa projekt wykonawczy wieży strunobetonowej.

5. Wsporniki pod anteny i reklamy.
Konstrukcje wsporcze pod anteny i reklamy wykonujemy i montujemy na życzenie zamawiającego według indywidualnego projektu, z zabezpieczeniem przez cynkowanie i/lub malowanie.

6. Konstrukcje linii wysokiego napięcia
Poprzeczniki i elementy podwieszenia linii energetycznych wykonujemy i montujemy zgodnie z projektem.
Wieże strunobetonowe produkowane są w różnych typach w zależności od ich obciążenia oraz w jakich strefach wiatrowych są lokalizowane.
Szczegółowy asortyment produkowanych przez firmę STRUNOBET – MIGACZ przedstawiają karty katalogowe wież strunobetonowych dwuczłonowych oraz trójczłonowych dla stref wiatrowych I i II.
Ze względu na dość duże zróżnicowanie obciążeń wiatrem i wysokości npm. dla III strefy wiatrowej wieże wykonujemy na zapytanie.

Kolejnymi elementami naszej oferty są:

 • specjalistyczny transport ponadgabarytowy,
 • projekt budowlany z zagospodarowaniem działki pod pozwolenia na budowę oraz wykonawczy,
 • wyposażenie we wszystkie niezbędne elementy takie jak drabina wejściowa z systemem asekuracji przed upadkiem, drabina kablowa, pomosty robocze i wsporniki do montażu anten, konstrukcje wsporcze liniii energetycznych, iglica odgromowa itp.,
 • roboty budowlane związane z posadowieniem i montażem,
 • kontener żelbetowy technologiczny wyposażony w niezbędne instalacje dla potrzeb zasilania i utrzymania obiektów będący odrębnym opracowaniem.

Wieża strunobetonowa dwuczłonowa ES-L/…

Wieża strunobetonowa trójczłonowa ES-L/…

Przykładowe sylwetki wież telekomunikacyjnych