WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Napowietrzne linie średniego i niskiego napięcia LSNiS 50:120

NAPOWIETRZNE LINIE ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA LSNiS 50:120

LSNS 50:120

Słup przelotowy

P – □/□□

Słup przelotowo – skrzyżowaniowy

PS – □/□□

Słup narożny

N1 – □/□□

α ≥ 150°

Słup narożny – bliźniaczy

Nb – □/□

Słup odporowy O – □/□□

i odporowo narożny ON – □/□□

Słup krańcowy

K – □/□□

Słup rozgałęźny

narożno – krańcowy bliźniaczy

RNKb3 – □/□

Słup odporowy Oo – □/□□

i odporowo – narożny ONo – □/□□

z rozłącznikiem FL□GB□-I lub FL□GB□u-I

Słup rozgałęźny narożno – krańcowy

bliźniaczy RNKb3 – □/□

z rozłącznikiem

FL□GB□-I lub FL□GB□u-I

Słup rozgałęźny odporowo – krańcowy

ROKo – □/□□ i rozgałęźny odporowo –

krańcowy RONKo □/□□ z rozłącznikiem

FL□GBW-I lub FL□GBWu-I

Słup rozgałęźny odporowo – krańcowy

bliźniaczy ROKboo – □/□□ i rozg. odp. –

narożno krańcowy biźniaczy RONKboo □/□□

z rozłącznikiem FL□GBW-I lub FL□GBWu-I

i rozłącznikiem FL□GBL-I lub FL□GBWLu-I

Słup przelotowy Pg – □/□□, skrzyżowaniowy

Psg – □/□□, narożny N□g – □/□□

odporowy Og – □/□□, odporowo – narożny

ONg – □/□□, krańcowy Kg – □/□□

z głowicami kablowymi

Słup narożny Nbg – □/□

odporowo – narożny ONbg – □/□,

krańcowy Kg – □/35 – bliźniaczy

z głowicami kablowymi

Słup przelotowy Pgo – □/□□,

skrzyżowaniowy PSgo – □/□□,

narożny N1g – □/□□ z głowicami

kablowymi i odłącznikiem ONp, OUNp

lub rozłącznikiem RNp, RUNp

Słup krańcowy Kggo – □/□□ z dwoma

kompletami głowic kablowych

i rozłącznikiem FL□GBT S lub FL□GBTu S

Słup odporowo – narożny ONbgoo – □/□

bliźniaczy z głowicami kablowymi

i rozłącz. FL□GBT S lub FL□GBTu S

oraz rozłącz. FL□GB□-I lub FL□GB□u-I