Menu

Kontakt

Strunobet Migacz Zakłady Produkcyjne

Sąd Rejonowy w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS 0000174085 Kapitał zakładowy 6.550.000,00 PLN