WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Napowietrzne linie średniego i niskiego napięcia LSNS 70(50)

Napowietrzne linie średniego i niskiego napięcia LSNS 70(50)

LSNS 70(50)

Słup przelotowy

P – □/□□

Słup przelotowo – skrzyżowaniowy

PS2 – □/□□

Słup przelotowo – skrzyżowaniowy

PS1 – □/6□

Słup narożny

N1 – □/□□

* przykładowe rozwiązanie, pełny album dostępny na załączonej płycie CD

Słup rozgałęźny przelotowo – krańcowy

RPKb1o – □/□, RPKb2o □/□ – bliźniaczy

z odłącznikiem ON, OUN lub

z rozłącznikiem RN, RUN

Słup rozgałęźny narożno – krańcowy

RPKbo – □/□ – bliźniaczy z odłącznikiem

ON, OUN lub z rozłącznikiem RN, RUN

Słup krańcowo – krańcowy

KK1o – □/□, KK3o – □/□

z odłącznikiem ON, OUN lub

z rozłącznikiem RN, RUN

Słup krańcowo – krańcowy

KK2o – □/□, KK4o – □/□

z odłącznikiem ON, OUN lub

z rozłącznikiem RN, RUN

Słup rozgałęźny odporowo – krańcowy

ROKbo – □/□ i odporowo-narożno-krańcowy

RONKbo – □/□ – bliźniaczy

z rozłącznikiem NPS lub NPSE1

Słup rozgałęźny odporowo – krańcowy

ROK1oo – □/□ i odporowo-narożno

-krańcowy RONK1oo – □/□ z dwoma

rozłącznikami NPS lub NPSE1

Słup rozgałęźny odporowo – krańcowy

ROK2oo – □/□ i odporowo-narożno-

krańcowy RONK2oo – □/□ – z dwoma

rozłącznikami NPS lub NPSE1

Słup rozgałęźny odporowo – krańcowy

ROKboo – □/□ i odporowo – narożno

krańcowy RONKboo – □/□ – bliźniaczy

z dwoma rozłącznikami NPS lub NPSE1