Menu

Słupy oświetleniowe EOP

Żerdzie oświetleniowe typu EOP:

Certyfikat Zgodności CDP-1488-0118/W

Słupy oświetleniowe produkowane są z betonu klasy C40/50 i oznaczane znakiem CE zgodnie  z normą PN-EN 40-4:2008. Żerdź oświetleniowa typu EOP znajduje zastosowanie do oświetlenia: ulic, dróg, parkingów, zakładów przemysłowych, obiektów i trakcji kolejowych zasilanych liniami kablowymi, odznaczają się wysokimi parametrami technicznymi związanymi z rodzajem zastosowanych materiałów do produkcji (cement, stal, kruszywo). Najważniejsze cechy: łatwy i estetyczny montaż wysięgnika Ø 48 mm, mrozoodporność, projektowany okres użytkowania 50 lat, niska nasiąkliwość, klasa ekspozycji XC4, XD3, XF2 wg normy PN-EN 206-1.

Standardowym wyposażeniem żerdzi jest:

  • Głowica umożliwiająca montaż wysięgnika
  • Złącze kablowe z pięciozaciskową szyną prądową
  • Pokrywa złącza PT-ST/1
  • Osłona głowicy

Głowica słupa oświetleniowego EOP

Osłona głowicy słupa:

Schemat połączeń, przykład z ZS - 1
dla układu sieci TN-C

kwadrat

UWAGI:

  • W miejsce kwadratu wpisać ilość zabezpieczeń (opraw) maksymalnie 4
  • Typ i wielkość zabezpieczeń uzgodnić z producentem

Mocowanie wysięgnika EOP

Schemat połączeń, przykład z ZS - 1
dla układu sieci TN-S

Szczegół „a”

Złącza słupowe ZSI-4 40A 4ooV~ 50Hz IP44

Zastosowanie:

Złącza słupowe przeznaczone są do zasilania i zabezpieczania opraw na słupach ulicznych i parkowych ciągów oświetleniowych. Przystosowane są do wykonywania  od nich odgałęzień.
Minimalna średnica słupa oświetleniowego 120mm (wewnątrz).

Budowa:

Obudowa złącza wykonana jest z tworzywa termoplastycznego o wysokiej wytrzymałości na uderzenia. Przeźroczysta pokrywa, zamykana zatrzaskowo i zabezpieczona wkrętem, umożliwia w łatwy sposób wymianę wkładki topikowej.

Złącza słupowe przeznaczone do pracy w układach TN-C

Złącze wyposażone jest w zespół zacisków, mocowany zatrzaskowo w obudowie, co ułatwia przyłączanie 4-żyłowych kabli zasilających na zewnątrz słupa.
Zaciski prądowe umożliwiają przyłączanie 3 przewodów o przekroju od 1 do 4mm.
Zacisk ochronno-neutralny PEN umożliwia przyłączanie na odpływie 5-ciu przewodów o przekroju od 1 do 4 mm.
Każdy z zacisków wyposażony jest w odchylaną nakładkę umożliwiającą wsuwanie przewodów „od góry”. W zaciskach stosowane są wkręty dociskowe M8 o różnej długości.
Wkręty krótkie przeznaczone są do mocowania 3 przewodów 35mm2.
Wkręty dłuższe należy stosować przy mniejszych przekrojach przewodów.
Wkręty M8 zapewniają odpowiednio silny docisk i dobry zestyk przewodów ułożonych piętrowo.

Złącze słupowe izolowane ZSI-4 (4x35)

Wymiary gabarytowe[mm]

a  80 mm
b  340 mm
c   90 mm

Szczegóły montażowe

Szczegóły montażowe

UWAGI:

  • Wysięgnik z Poz. 5 stosować o długości W <= 150cm
  • Poz. 11 dobrać na podstawie powtarzalnych rozwiązań z albumów linii napowietrznych Lnn lub Lnni wydanych nakładem PTPiREE.
  • Zaleca się aby masa oprawy z Poz. 9 nie przekroczyła 17kg, a powierzchnia narażona na działania wiatru A<= 0,20 m2

Przykłady uzbrojenia słupów oświetleniowych

Przykłady posadowień słupów EOP

Wysięgniki

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Temat

Treść wiadomościWyrażam zgodę na otrzymywanie od Strunobet-Migacz Sp. z o. o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących przez Strunobet-Migacz Sp. z o. o. dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Strunobet-Migacz Sp. z o. o. w celach handlowych i marketingowych oraz oświadczam, że zapoznałem się obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania moich danych.