WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Napowietrzne linie średniego i niskiego napięcia LSNiS 50(120)

NAPOWIETRZNE LINIE ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA LSNiS 50 (120)

LSNiS 50:120