Menu

Nagroda Państwowej Inspekcji Pracy

Listopad 15 2011

III miejsce w konkursie „Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej”.
Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

Konkurs-Pracodawca

Facebook