Menu

ELSEP Białystok 23 maja 2013

Maj 29 2013

XI seminarium szkoleniowe kadry inżynieryjno-technicznej pod patronatem JM Rektora Politechniki Białostockiej „ Problemy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych”.