WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Polskie Przedsiębiorstwo.

Dnia 31 marca 2023 w Opolu Nasza firma Strunobet-Migacz Sp. z o.o. została uhonorowana Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii Polskie Przedsiębiorstwo. Jest to drugi Laur przyznany firmie; po srebrnym nadszedł czas na złoty, co świadczy o konsekwentnym rozwoju Firmy i ciągłym podnoszeniu kompetencji jej Zespołu. Nagrodę z rąk Marszałka Województwa Opolskiego odebrał p. Rafał Pięta, Dyrektor Zakładu w Lewinie Brzeskim.