WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Płyty ustojowe, belki ustojowe, elementy fundamentu, płyty fundamentowe PC – 022 – WB