WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Maszty i słupy strunobetonowe z betonu wirowanego typu E, żelbetowe typu ŻN, strunobetonowe konstrukcje wsporcze ETG i ETGw