WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

100-lecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich 12-15.10.2019 Wilno

W dniach 12-15.10.2019 firma Strunobet – Migacz Sp. Z o.o. miała zaszczyt uczestniczyć w obchodach 100-lecia SEP organizowanych w Wilnie na Litwie.

Poza Prezesem SEP w Polsce – Panem Piotrem Szymczakiem oraz innymi Prezesami oddziałów SEP w Polsce, licznie uczestniczyli również przedstawiciele uczelni litewskich jak i firm branżowych. Spotkanie otworzyła msz św. W intencji elektryków polskich i litewskich w Kościele Św. Ducha w Wilnie pod przewodnictwem ks. kan. Sławomira Zygi  – krajowego duszpasterza Energetyków, Elektryków i Elektroników.

Obrady otworzył p. Robert Juodka – prezes Polsko – Litewskiej Izby Handlowej. Nasi przedstawiciele aktywnie uczestniczyli w dyskusjach zespołów naukowo- dydaktycznych i gospodarczych .

Nasza firma została uhonorowana poprzez oddział SEP Tarnobrzeg medalem pamiątkowym wykonanym z SIARKI.

Dziękujemy SEP, że mogliśmy uczestniczyć w tak podniosłym spotkaniu i liczymy na dalszą współpracę.