WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Laury Umiejętności i Kompetencji

Wyróżnienie Laurami Umiejętności i Kompetencji stało się już tradycją która na trwale wpisała się w Opolską rzeczywistość. Laury Umiejętności i Kompetencji to nagroda mająca ogólnopolski a nawet europejski wymiar pomimo swoich regionalnych korzeni.

Kapituła jak co roku postanowiła nagradzać Laurami Umiejętności i Kompetencji nieprzeciętnych menedżerów, firmy, organizacje i instytucje, które wprowadzają skuteczne rozwiązania restrukturyzacyjne i torują drogę nowoczesnej gospodarce rynkowej, a także autorytety moralne i najwybitniejszych reprezentantów nauki, oświaty, kultury i sztuki. Jest nam niezmiernie miło, iż spółka Strunobet-Migacz znalazła się w tak szanownym gronie i została nagrodzona Srebrnym Laurem w kategorii „Polskie Przedsiębiorstwo”