WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Strunobet-Migacz – pracodawca na medal

Państwowa Inspekcja Pracy w Kielcach, 10 grudnia 2014 r., podczas gali z okazji 95-lecia PiP w Filharmonii Świętokrzyskiej, uhonorowała firmy z regionu świętokrzyskiego w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Celem konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, w tym inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy. Nagrody za bezpieczną pracę wręczono w trzech kategoriach, w zależności od liczby zatrudnionych pracowników. Wśród pracodawców w kategorii zakładów o zatrudnieniu 51 – 250 pracowników spółka Strunobet-Migacz zajęła pierwsze miejsce.