WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

ELSEP Białystok 23 maja 2013

XI seminarium szkoleniowe kadry inżynieryjno-technicznej pod patronatem JM Rektora Politechniki Białostockiej „ Problemy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych”.