WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Konferencja PKP PLK S.A w Kielcach 02.2013

Prezentacja produktów firmy Strunobet-Migacz podczas konferencji organizowanej przez PKP PLK S.A zakład Kielce na temat: zastosowania strunobetonowych konstrukcji wsporczych typu ETG do podwieszenia sieci trakcyjnej oraz LPN 15kV.