WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Świąteczno-Noworoczne spotkanie SEP

Prezentacja firmy na spotkaniu Świąteczno-Noworocznym Stowarzyszenia Elektryków Polskich 2011.