ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Słupy strunobetonowe z betonu wirowanego typu E, Maszty strunobetonowe segmentowe z betonu wirowanego typu ES 23 – CPR – 055