WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Słupy strunobetonowe z betonu wirowanego typu E, Maszty strunobetonowe segmentowe z betonu wirowanego typu ES 23 – CPR – 055