Menu

Rozdzielnica typu RSS-24/630 w izolacji powietrznej

Rozdzielnica typu RSS-24/630
w izolacji powietrznej

Rozdzielnica typu RSS-24/630 przeznaczona jest do zastosowania w stacjach transformatorowych jak i w złączach kablowych średnionapięciowych w szczególności tam gdzie niedopuszczone są rozwiązania z izolacją w SF6. Rozdzielnica została wykonana zgodnie z Normą PN-EN 62271-200:2012. W zestawie rozdzielczym zastosowano rozłączniki typu NAL 24 produkcji firmy ABB, w izolacji powietrznej. Pola rozdzielcze wykonano w wersji łukoochronnej. Konstrukcję pola wykonano z elementów z blachy alucynkowej łączonych za pomocą nitów zrywalnych. System blokad mechanicznych uniemożliwia wykonanie błędnych czynności łączeniowych, oraz zdjęcie osłony przed wyłączeniem napięcia i zamknięciem uziemnika. Podstawowym polem jest pole liniowe. Inne warianty pól oferowane są po uzgodnieniu z firmą Strunobet-Migacz Sp. z o. o.

Dane Techniczne:

Zaletą rozdzielnicy jest jej kompaktowy układ,o minimalnych wymiarach pola jak dla tego typu zestawów rozdzielczych. (szer.= 615mm; gł.=950mm; wys.=1600mm).
Ustawienie posobne rozłączników i uziemników umożliwia łatwy układ załączania i rozłączania, bez potrzeby zastosowania układu przeniesienia napędu.
W rozdzielnicy zastosowano stałe przegrody izolacyjne uniemożliwiające dostęp obsługi do elementów znajdujących się pod napięciem. W układzie tym wyeliminowano stosowaną powszechnie w układzie rozłącznika ,przegrodę izolacyjną wsuwaną ręcznie między styki rozłącznika w przypadku konieczności dostępu do pola rozdzielczego. Ułatwia to obsługę pola rozdzielczego.
Drzwi przedziałów rozłącznikowego i kablowego zakładane są na układ haków, których konstrukcja

umożliwia łatwe i niezawodne ich zamykanie poprzez ich samonaprowadzanie. Zastosowanie drzwi zakładanych na haki umożliwia łatwy dostęp do wnętrza pola, szczególnie w złączach kablowych. Zastosowane wzierniki w drzwiach umożliwiają jednoznaczne wzrokowe określenie położenie noży rozłącznika i uziemnika. System blokad mechanicznych uniemożliwia wykonanie błędnych czynności łączeniowych, oraz zabezpiecza przed uzyskaniem dostępu do pola przed wyłączeniem napięcia i zamknięciem uziemnika.
Stosunkowo małe gabaryty pól rozdzielczych pozwalają na zastąpienie nimi zestawów rozdzielczych w których zastosowano izolację gazową (SF6), eliminując tym samym proces związany z kontrolą i utylizacją gazu SF6.

Złącze kablowe ZKSN 130/210 z rozdzielnicą 3-polowa w układzie liniowym prod. Strunobet-Migacz Sp. z o.o.

Złącze kablowe ZKSN 130/290 z rozdzielnicą 4-polowa w układzie liniowym prod. Strunobet-Migacz Sp. z o.o.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Temat

Treść wiadomościWyrażam zgodę na otrzymywanie od Strunobet-Migacz Sp. z o. o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących przez Strunobet-Migacz Sp. z o. o. dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Strunobet-Migacz Sp. z o. o. w celach handlowych i marketingowych oraz oświadczam, że zapoznałem się obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania moich danych.