Menu

Wieże strunobetonowe typu ES

Przeznaczenie:

Podpory linii energetycznych wysokich napięć, wieże antenowe, telekomunikacyjne, oświetleniowe i odgromowe, konstrukcje wsporcze reklam, wieże obserwacyjne oraz monitoringu i podobne konstrukcje wsporcze.

Opis:

Wieże strunobetonowe produkowane są w oparciu o zharmonizowaną normę PN EN–12843:2008 Prefabrykaty betonowe. Wieże i słupy.
Posiadają certyfikat zakładowej kontroli produkcji 2311-CPR-055 wydany przez upoważnioną jednostkę notyfikowaną Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonów w Warszawie.
Wieża strunobetonowy wykonany jest w technologii zagęszczania betonu poprzez wprowadzenie formy stożkowej w ruch obrotowy. W wyniku działania siły odśrodkowej następuje równomierne rozmieszczenie betonu po obwodzie formy i korzystne jego zgęszczenie, co pozwala na uzyskanie wyższych parametrów technicznych oraz gładkiej powierzchni.
Dzięki zastosowaniu w produkcji sprawdzonych pod względem jakości materiałów i zachowania reżimu technologicznego produkowane wieże, podobnie jak żerdzie strunobetonowe wyróżniają się długotrwałą eksploatacją bez konserwacji i żywotnością określaną na co najmniej 50 lat.
Zastosowane do produkcji formy z podziałem poprzecznym co 3 metry z nowatorskim uszczelnieniem styku podłużnego formy w przeciwieństwie do innych rozwiązań minimalizują ilość widocznych połączeń.
Dla zagwarantowania odpowiedniej jakości naszych wyrobów w zakładzie wprowadzone są procedury stałej kontroli i nadzoru nad wyrobem.
Potwierdzeniem jest uzyskany certyfikat zakładowej kontroli jakości wydany przez jednostkę notyfikowaną.

Podstawowe parametry techniczne:

 • Zakres długościowy: od 18m do 57m.
 • Zbieżność 15mm/m długości.
 • Średnica max: 1343mm (bez głowicy).
 • Klasa betonu: min C 50/60.
 • Klasa ekspozycji – XC 4, XF 1, XD 1; XS 1 wg normy PN-EN 206-1:2003, (inne na zapytanie).
 • Stale do zbrojenia betonu (Y1860, BST500S).
 • Wbudowane tuleje gwintowane ze stali nierdzewnej.
 • Stalowe głowice wież ocynkowane ogniowo powłoką ≥150 µm oraz pokryte odpowiednim lakierem antykorozyjnym.

Wieża strunobetonowy standardowo
wyposażony jest w następujące elementy:

 • Tuleje montażowe M16 do drabiny wejściowej co 1400mm lub 700mm.
 • Tuleje montażowe M12 do drogi kablowej co 500mm.
 • Tuleje montażowe M16 lub M20 do montażu iglicy odgromowej (na szczycie wież).
 • Tuleje M12 do mocowania uziemienia w dolnym segmencie w ilości 2szt.
 • Uziemienie wewnętrzne zapewniające połączenie każdego elementu stalowego zamon-towanego do wieży oraz trwałe połączenie z zaciskami uziemienia przy fundamencie.
 • Otwory odpowietrzające zabezpieczone kratką wentylacyjną.

Ponadto każda wieża może być wyposażony w następujące elementy:

1. Oznakowanie przeszkodowe:

 • Oznakowanie przeszkodowe dzienne wykonane w czerwono – białe jednakowej szerokości pasy.
 • Oznakowanie przeszkodowe nocne wykonane zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. nr 130 poz. 1193)

2. Drabina wejściowa

Proponowane rozwiązanie wejścia na wieże do obsługi anten składa się z szynodrabiny z systemem asekuracji przed upadkiem (Soll, Faba).
Na życzenie klienta możemy wykonać inne niestandardowe rozwiązania np. drabina z zabezpieczeniem przed upadkiem za pomocą zaplecznika (drabina kabłąkowa). Drabinę wejściową montuje się do tulei montażowych M16 na stałe osadzonych w betonie.

3. Droga kablowa

Na wieży istnieje możliwość przykręcenia wsporników ocynkowanych ogniowo po obu stronach drabiny wejściowej. Wsporniki te mogą być umieszczone co 500mmi służą do mocowania drogi kablowej.o.

4. Pomosty robocze

Konstrukcje wsporcze pod anteny, odgromniki oraz podesty służące do bezpiecznej obsługi zawieszonych na wieży anten wykonywane są ze stali ocynkowanej ogniowo. Dodatkowo możemy wykonać malowanie konstrukcji. Pomosty i konstrukcje wsporcze pod anteny mogą być na jednym lub wielu poziomach. Szczegóły wykonania oraz montażu określa projekt wykonawczy wieży strunobetonowej.

5. Wsporniki pod anteny i reklamy.

Konstrukcje wsporcze pod anteny i reklamy  wykonujemy i montujemy na życzenie zamawiającego według indywidualnego projektu, z zabezpieczeniem przez cynkowanie i/lub malowanie.

6. Konstrukcje linii wysokiego napięcia

Poprzeczniki i elementy podwieszenia linii energetycznych wykonujemy i montujemy zgodnie z projektem.

Wieże strunobetonowe produkowane są w różnych typach w zależności od ich obciążenia oraz w jakich strefach wiatrowych są lokalizowane.
Szczegółowy asortyment produkowanych przez firmę STRUNOBET–MIGACZ przedstawiają karty katalogowe wież strunobetonowych dwuczłonowych oraz trójczłonowych dla stref wiatrowych I i II.
Ze względu na dość duże zróżnicowanie obciążeń wiatrem i wysokości npm. dla III strefy wiatrowej wieży wykonujemy na zapytanie.

Kolejnymi elementami naszej oferty są:

 • specjalistyczny transport ponadgabarytowy,
 • projekt budowlany z zagospodarowaniem działki pod pozwolenia na budowę oraz wykonawczy,
 • wyposażenie we wszystkie niezbędne elementy takie jak drabina wejściowa z systemem asekuracji przed upadkiem, drabina kablowa, pomosty robocze i wsporniki do montażu anten, konstrukcje wsporcze linii energetycznych, iglica odgromowa itp.,
 • roboty budowlane związane z posadowieniem i montażem,
 • kontener żelbetowy technologiczny wyposażony w niezbędne instalacje dla potrzeb zasilania i utrzymania obiektów będący odrębnym opracowaniem.

Przykładowe sylwetki wież telekomunikacyjnych

Wieża strunobetonowa dwuczołowa ES-L/...

Wieża strunobetonowa trójczłonowa ES-L/...

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Temat

Treść wiadomościWyrażam zgodę na otrzymywanie od Strunobet-Migacz Sp. z o. o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących przez Strunobet-Migacz Sp. z o. o. dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Strunobet-Migacz Sp. z o. o. w celach handlowych i marketingowych oraz oświadczam, że zapoznałem się obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania moich danych.