Menu

Stacje i stanowiska słupowe

Opis techniczny

3.1 Podstawa i przedmiot opracowania.

Podstawę opracowania stanowi podpisana umowa „Elprojektu” – Poznań z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej na opracowanie dokumentacji typizacyjnych stacji transformatorowych słupowych SN/nn oraz protokół z posiedzenia Zespołu Roboczego ds. słupowych stacji transformatorowych z dnia 08.12.1993r. i notatki służbowej z narady w/w Zespołu z dnia 01.03.1994r. Opracowanie zostało przyjęte do powszechnego stosowania przez Zespół Zadaniowy PTPiREE w dniu 12.10.1994r. Przedmiotem opracowania są stacje transformatorowe słupowe SN/nn nowej generacji, uwzględniające zastosowanie nowych materiałów i urządzeń oraz nowe wymagania eksploatacyjne, zmierzające do uproszczenia eksploatacji i zwiększenia bezpieczeństwa obsługi osób postronnych.

3.2 Zakres stosowania stacji
transformatorowych słupowych.

Stacje przeznaczone są do zasilania odbiorców wiejskich, miejsko-osiedlowych oraz drobnego przemysłu z sieci napowietrznej lub kablowej średniego napięcia 15 kV lub 20 kV. Zasilanie z sieci napowietrznej wykonane może być przewodem AFL 6-35 (50,70) lub przewodem izolowanym o przekroju 35 (50-70) mm2. Na stacji można stosować transformatory różnych typów bez konserwatora o mocy do 250 kVA, lub transformatory o mocy 400 kVA, nowe rozwiązania dopuszczają transformator 630 kVA. Konstrukcja wsporcza stacji przystosowana jest do spełnienia w ograniczonym zakresie funkcji słupa krańcowego dla linii średniego i niskiego napięcia.

3.3 Podstawowe dane techniczne.

Napięcie znamionowe :

 • 15/0,4 kV; 20/0,4 kV, 30/0,4 kV

Napięcie izolacji:

 •  20 kV

Zasilanie strony SN:

 • przewody gołe AFL 6-35; 50;(70)
 • przewody izolowane 35;50;(70)
 • kablowe
 • kablami trójżyłowymi
 • jednopowłokowymi
 • kablami jednożyłowymi o izolacji
 • i małej powłoce z polietylenu

Moc transformatora:

 • typowa do 250 kVA
 • 400 kVA
 • do 630 kVA- masa max. transformatora
 • 2500 kg

Typ żerdzi:

 • żerdzie strunobetonowe wirowane typu E

Izolacja:

 • izolatory stojące LWP 8-24, LWP 8-24S,
 • LWZ 8-24
 • izolatory wiszące LP 60/5u, LP 60/8,
 • CS70AA20, CS70AA30, HASDI, SDI

Stopień obostrzenia:

 • 0º; 1º; 2º; 3º;

Rodzaj gruntu:

 • średni i słaby

Rodzaj fundamentu:

 • w otworze wierconym
 • kopane, studnia z kręgów
 • fundamenty płytowe

Strefy klimatyczne:

 • I, II, III oraz tereny ze zwiększoną szadzią

Obwody nn:

 • napowietrzne z przewodami gołymi lub
 • izolowanymi
 • kablowe

Rozdzielnica nn:

 • rozłączniki bezpiecznikowe
 • szafka rozdzielcza mocowana na stacji
 • szafka rozdzielcza kablowa na
 • fundamencie obok stacji

Typy stacji oraz moc i masa transformatora.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Temat

Treść wiadomościWyrażam zgodę na otrzymywanie od Strunobet-Migacz Sp. z o. o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących przez Strunobet-Migacz Sp. z o. o. dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Strunobet-Migacz Sp. z o. o. w celach handlowych i marketingowych oraz oświadczam, że zapoznałem się obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania moich danych.