Menu

Systemy obudów kontenerowych

Systemy obudów kontenerowych

Firma Strunobet-Migacz Sp. z o. o. w 2006 roku wprowadziła na rynek innowacyjną technologię wykonywania obudów żelbetowych dających możliwość szerokiego zastosowania . Obudowy jak i wykonywane na ich podstawie stacje transformatorowe spełniają aktualne normy w zakresie produkcji i bezpieczeństwa.

Obszary zastosowania

Uniwersalna technologia wytwarzania pozwala na bardzo szeroki zakres stosowania obudów prod.Strunobet Migacz Sp. z o. o.
Głównymi obszarami zastosowania dla systemu żelbetowych obudów jest:
Energetyka Zawodowa
· złącza kablowe SN i bramki pomiarowe SN
· kontenerowe stacje transformatorowe
z obsługą od wewnątrz i zewnątrz
· stacje zdawczo odbiorcze PZ i RS
– Energetyka Kolejowa
· stacje transformatorowe
· kabiny sekcyjne
· pomieszczenia nadzoru i obsługi
– Energetyka Przemysłowa
· stacje transformatorowe dużych mocy
· obudowy agregatów prądotwórczych
· pomieszczenia nadzoru i obsługi
– Projekty indywidulane na życzenie klienta

Innowacyjna technologia produkcji

Charakterystyczną cechą dla systemów obudów prod. Strunobet-Migacz Sp. z o. o. jest technologia wytwarzania w elementach stanowiących monolity. Konstrukcja obudowy składa się z niezależnych części stanowiących piwnicę kablową, bryłę główną oraz dach. W zależności od dobranej aparatury oraz przeznaczenia obudowy mogą być wykonane jako kompaktowe (obsługa od zewnątrz) oraz kontenerowe (obsługa od wewnątrz).

.

Dach

Dach obudowy wykonany jest w postaci płyty żelbetowej w kształcie prostokątnym i zmiennej grubości w celu ukształtowania 2,2% spadku
w kierunku większego wymiaru. Minimalna grubość płyty dachowej przy jej krawędzi wynosi 90 mm, a maksymalna w środku rozpiętości 130 mm.
Płyta dachowa wykonana jest z betonu samo-zagęszczanego SCC klasy C 30/37. Elementy skomplikowane takie jak krawędź czy okap są dodatkowo dozbrajane.
Dach osadzony jest bezpośrednio na ścianach. Podkład z elastomeru stwarza pomiędzy ścianami stacji a dachem szczelinę, która służy do wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia stacji. Dach ułożony jest swobodnie, dzięki czemu w momencie wystąpienia zwarcia  łukowego ma możliwość unoszenia się do góry,  dając ujście ciśnieniu oraz gazom i cząsteczkom  po łukowym, a następnie opada swobodnie na swoje dawne miejsce.
Powierzchnia zewnętrzna dachu jest malowana farbą odporną na promieniowanie słoneczne  i wody opadowe oraz może być dodatkowo pokryta warstwą papy.
W celu dostosowania kształu dachu do wymogów architektonicznych możliwe jest wykonanie nakładek w postaci daszków dwu lub czterospadowych pokrytych blachodachówką lub dachówką ceramiczną.

Bryła główna

Bryłę główną obudowy stacji transformatorowej stanowi monolitycznie powiązany ze sobą układ czterech ścian i podłogi. Podłoga stanowi oddzielenie pomieszczenia transformatora i rozdzielnic od wewnętrznej przestrzeni piwnicy kablowej.
Oddzielenie pomieszczenia transformatora od pomieszczenia rozdzielnic stanowi przegroda wykonana z blachy perforowanej lub pełnej w ramce
z kątownika, alternatywnie przegroda z płyty żelbetowej mocowanej do ścian zewnętrznych
i podłogi.
Obudowa wykonana jest z betonu samo-zagęszczanego SCC klasy C 30/37.
Betonowanie obudowy wykonuje się w pozycji odwróconej, betonując równocześnie ściany z podłogą co tworzy szczelny monolit.
W bryle głównej wykonuje się otwory w ścianach na drzwi i kraty, natomiast w podłodze dla przeprowadzenia kabli.
Wewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest akrylowym tynkiem dekoracyjnym w kolorze białym lub innym o jasnym odcieniu. Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest także tynkiem akrylowym elewacyjnym. Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji standardowej (patrz katalog producenta). Istnieje możliwość wykonania
kolorystyki i rodzaju elewacji obudowy według
indywidualnych wymagań klienta.
Podniesienie stopnia ochrony do REI 120 uzyskuje się poprzez stosowanie płyt PROMATEC mocowanych na wewnętrznych stronach ścian.

Piwnica kablowa

Piwnica kablowa wykonana jest w postaci jednolitego prefabrykatu o wymiarach dostosowanych do strefy przemarzania gruntu i pełniącego jednocześnie rolę fundamentu stacji. Piwnica kablowa wykonana jest z betonu samozagęszczanego SCC klasy C30/37.

Piwnica kablowa posiada przegrodę o wysokości 300 mm wykonaną w celu wydzielenia części piwnicy jako „wanny”, mogącej pomieścić całą
(z pewnym zapasem) zawartość oleju z transformatora. Na życzenie Zamawiającego dopuszcza się wykonanie przegrody na pełną wysokość piwnicy oraz w ilości wskazanej przez Zamawiającego. Powierzchnia misy olejowej jest pokryta 2-krotną warstwą farby olejoochronnej. W ścianach bocznych wbetonowane są na stałe tuleje np. plastikowe stanowiące przepusty kablowe oraz uziemiające. Zewnętrzne powierzchnie piwnicy kablowej pokryte są powierzchniowo odpowiednimi środkami zapewniającymi całkowitą jej wodo- i olejo-
szczelność w obu kierunkach.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Temat

Treść wiadomościWyrażam zgodę na otrzymywanie od Strunobet-Migacz Sp. z o. o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących przez Strunobet-Migacz Sp. z o. o. dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Strunobet-Migacz Sp. z o. o. w celach handlowych i marketingowych oraz oświadczam, że zapoznałem się obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania moich danych.