Menu

O firmie

Strunobet-Migacz  Sp. z o. o. to największy    producent  w  kraju strunobetonowych żerdzi energetycznych typu E, słupów oświetleniowych  typu  EOP, konstrukcji wsporczych ETG oraz masztów. Firma w szerokim zakresie produkuje nasłupowe i kontenerowe stacje transformatorowe oraz asortyment osprzętu dla energetyki.

WYROBY DLA
ELEKTROENERGETYKI
I TELETECHNIKI

Żerdzie wirowane TYPU E

Asortyment produkowanych żerdzi wirowanych przez firmę Strunobet-Mi­gacz Sp. z o. o. jest bardzo szeroki. Obej­muje na dzień dzisiejszy ponad 80 pozycji.
W podziale długościowym są to wyroby od 9 do 18 m co 1,5m. oraz nośności żerdzi wirowanych E od 2,5 kN do 35 kN. Średnice wierzchołkowe żerdzi od 150 mm do 308 mm w za­leżności od siły wierzchołkowej, długości i rodzaju wykonania. Wszystkie żerdzie wirowane charakteryzuje ta sama stożko­wartość wynosząca 15mm/1m. Produkcję żerdzi wirowanych zakład rozpoczął w 2001 roku i w roku 2002 uzyskał Aprobatę Techniczną ITB AT15- 5733/2002 Żerdzie wirowane z betonu sprężonego E, EK, EO, EOP i ETO. Po wprowadzeniu w roku 2008 w Polsce normy zharmonizowanej PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu maszty i słupy, uzyskano na te wyroby Certyfikat Zakłado­wej Kontroli Produkcji. Żerdzie typu E obecnie są produkowane zgodnie z wyżej cytowaną normą i wprowadzane na rynek według systemu 2+ atestacji zgodności i oznaczane znakiem CE.
Uzupełnieniem oferty dla żerdzi jest gama elementów ustojowych – począwszy od belek typu B60, B80, B90, B100, B150 poprzez płyty ustojowe U85 i U130 a koń­cząc na prefabrykowanych ustojach typu FP z płytami o szerokościach 120, 160 i 200 cm. Do każdego rodzaju fundamentu dołączane są odpowiednie zestawy obejm do przytwierdzania ustojów do trzonu słu­pa.

Kontenerowe stacje transformatorowe

Spółka jest producentem systemu kontenerowych stacji transformatorowych w monolitycznych obudowach żelbetowych. Nowoczesna linia produkcyjna pozwala na produkcję całej gamy stacji, od małogabarytowych typu KSZ do wielkogabarytowych KSW w technologii betonu samozagęszczalnego SCC o wytrzymałości C30/37. Produkcja obudów odbywa się bez użycia wibratorów w szczelnych formach stalowych. Wykonane odlewy żelbetowe wykańczane są przez malowanie i nałożenie tynków zewnętrznych zgodnie z życzeniami klientów. Następnie są wyposażane kompleksowo w urządzenia elektryczne z transformatorem włącznie.

Słupy trakcji kolejowej ETG

Strunobetonowe wirowane konstrukcje wsporcze typu ETG przeznaczone są do budowy trakcji kolejowych oraz tramwajowych mocowanych na fundamentach zakończonych śrubami z odpowiednio przyjętym rozmieszczeniem.
Słup ETG wyposażony jest od dołu w stalową głowicę z czteroma otworami montażowymi rozmieszczonymi w odpowiednich rozstawach do rodzaju użytego fundamentu i funkcji słupa. Powyżej głowicy słup wykonano w kształcie stożka ściętego o przekroju pierścieniowym. Średnica zewnętrzna słupa maleje o 15 mm na każdy metr długości począwszy od podstawy. Znajdujący się wewnątrz słupa otwór wykorzystano do przeprowadzenia przewodu uszynienia. W dolnej części przewód uziemiający połączono z głowicą. W głowicy znajdują się otwory Ø13 do podłączenia zewnętrznego przewodu uziemiającego. Słup ETG wyposażony jest w tuleje gwintowane M8 do montażu znaków regulacji osi toru.

Transport

Wiemy także jak ważny dla naszych klientów jest czas i rozwiązania logistyczne. Dlatego stworzylśmy własną bazę transportową wyposażoną w nowoczesny i profesjonalny park samochodowy, którego podstwę stanowią auta marki Volvo. Dzięki temu każdy nasz klient ma zapewnioną dostawę „Just In time”.

Słupowe stacje transformatorowe

Od lutego 2006 roku firma Strunobet Migacz Sp. z o. o. jest producentem w pełni wyposażonych nasłupowych stacji transformatorowych oraz stanowisk słupowych w dowolnej konfiguracji usy­tuowania względem napowietrznej lub kablowej linii zasilającej SN. Podstawo­wą dokumentacją wykonawczą stacji jest opracowanie „Elprojektu” Poznań, które zostało przyjęte do powszechnego sto­sowania przez
Zespół Zadaniowy PTPi REE. Słupowe stacje transformatorowe uwzględniają zastosowanie nowych mate­riałów i urządzeń oraz nowe wymogi eksploatacyjne, zmierzające do uproszczenia eksploatacji i zwiększenia bezpieczeństwa obsługi i osób postronnych. Produkcja strunobetonowych słupów wirowanych o wysokiej nośności w koncepcji ulokowania wszystkich elementów stacji transformatorowej na jednym słupie mogącym przejąć obciążenie nawet od transformatora 630 kVA. Spółka jest producentem stacji, stanowisk słupowych w dowolnej konfiguracji, konstrukcji dla linii napowietrznych nN i SN oraz osprzętu do wywieszenia sieci trakcji elektrycznej na słupach ETG. Na życzenie klienta dostarczane są samochodami firmowymi, zmontowane częściowo lub całkowicie.

Żerdzie żelbetowe

Żerdzie żelbetowe ŻN spełniają wszystkie wymagania dotyczące systemu zakładowej kontroli produkcji, opisanej w załączniku ZA normy PN-EN 12843:2008.
Po modernizacji w 2005 r. wymiary żerdzi żelbetonowych oraz rozmieszczenie i średnice otworów montażowych nie różnią się od żerdzi wcześniej produkowanych i rozpowszechnionych w Polsce. Nasze żerdzie ŻN produkowane są z betonu klasy C35/45 (zgodnie z normą PN-EN 206-1) co gwarantuje im 50-letnią trwałość.

Słupy oświetleniowe

Firma Strunobet-Migacz Sp. z o. o. wprowadziła na rynek słupy oświetleniowe EOP9, EOP10,5 i EOP12, mające za­stosowanie między innymi w oświetlaniu przejazdów kolejowych, peronów oraz ulic i placów. Słupy EOP mają średnicę w szczycie 150 mm i pogrubioną nasadę, mieszczącą skrzynkę bezpiecznikowo – złączeniową. Słupy EOP posiadają zintegrowaną ze słupem głowicę do mocowania wysięgnika. Zastępcza siła wierzchołkowa słupów EOP wynosi 2,5 kN i pozwala na mocowanie wysięgników jedno i wieloramiennych w każdej strefie wiatrowej Polski. W wyposażeniu standardowym słupów EOP znajduje się estetyczna osło­na głowicy i „wandaloodporna” kompo­zytowa osłona skrzynki bezpiecznikowo – złączeniowej z listwą zaciskową do pod­łączenia linii kablowej 2x5x35 mm2 z miejscem na zabezpieczenie elektryczne oprawy. Słupy oświetleniowe produkowane są w systemie zgodności 1 z betonu klasy C40/50 i oznaczane znakiem CE zgodnie z norma PN-EN 40-4:2008. W ofercie firmy znajdują się elementy ustojowe do słupów oświetleniowych oraz wysięgniki stalowe wykonane z rur, ocynkowane i malowane według życzeń klientów.

Wieże strunobetonowe

Produkowane przez Strunobet-Migacz Sp. z o. o wieże strunobetonowe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii w produkcji strunobetonu wirowanego odznaczają się wysokimi parametrami technicznymi oraz walorami wizualnymi. Zastosowane do produkcji formy z podziałem poprzecznym co 3 metry oraz nowatorskim uszczelnieniem formy styku podłużnego w przeciwieństwie do innych rozwiązań minimalizują ilość widocznych połączeń. Wpływa to na zwiększoną wytrzymałość oraz wysoką odporność na warunki atmosferyczne, w tym środowisko agresywne.

Nagrody i wyróżnienia

Wysoka jakość naszych produktów oraz profesjonalizm w zarządzaniu firmą zostały docenione przez naszych klientów, partnerów i instytucje okołobiznesowe. Najlepiej świadczą o tym nagrody i wyróżnienia jakie otrzymaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat. Na wszystkie produkty firma posiada rekomendacje STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH.

Zależy nam na ciągłym rozwoju firmy, dlatego cały czas nasi specjaliści pracują nad doskonaleniem naszych wyrobów oraz wdrażaniu nowych technologii. Ponadto, w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań dla branży pomaga nam stała, wieloletnia współpraca z Instytutem Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.

Dzisiaj oddajemy w Państwa ręce najnowszy katalog wyrobów. Znajdziecie w nim pełną gamę naszych produktów oraz wszelkie dane kontaktowe. Z pewnością będzie bardzo użytecznym narzędziem w codziennej pracy i sprawną informacją na temat rozwiązań dla elektroenergetyki.